2018-12-13

HUNAGI szakmai beszámolók és egyéb archív anyagok

Szakmai beszámolók (feltöltés alatt!)15 évvel ezelőtt történt. Rövid hírek - 2003. november-december
Változtatás nélkül közreadva, három bevezető képpel (GINIE zárókonferencia)


"Rövid eseménybeszámoló a szaksajtó hírrovatai számára (november-december)November 17-18-án az ENSZ genfi központjában az 55 országot tömörítő Európai Gazdasági Bizottság Emberi Települések részlege adott otthont a földügyi szakigazgatások munkafóruma (Working Party of Land Administration) 3.közgyűlésének. A magyar delegációt Apagyi Géza az FVM FTF főosztályvezetője, Pósfai Marianna, a CelkCenter igazgatója és dr. Remetey-Fülöpp Gábor témareferens, az FVM vezető főtanácsosa alkották. A plenáris ülésen Pósfai Marianna felkérésre előadást tartott a Közép-európai Földügyi Tudásközpontról, míg a résztvevők a honi földügyi szakigazgatás legfrisebb eredményeiről a FÖMI által előkészített és a helyszínen rendelkezésre bocsátott CD-n tájékozódhattak. Magyarországnak jó esélye van arra, hogy 2005 tavaszán az EU csatlakozás egy éves földügyi tapasztalatainak áttekintésére nemzetközi munkaműhelyt szervezzen az ENSZ égisze alatt.A GINIE (Európai Térinformációs Hálózat) projekt, amely az EU információs társadalom technológiái fejlesztési program keretében két éve, aktív magyar közreműködéssel folyt. Ennek során a térinformatika figyelemreméltó nemzetgazdasági hasznosítását bemutató európai körképben öt magyar alkalmazást sikerült megjeleníteni: a természetvédelem (ÁEK Tájrendezési és Vidékfejlesztési Tanszék), árvédelmi döntéstámogatás (Geoview Kft), területi információs rendszerek (VÁTI), digitális ortofotó adatbázis (FÖMI), valamint a térinformatikával támogatott szőlőkataszter (FÖMI) témaköreiben. Folyamatosan készülnek a GINIE szakmai dokumentumok vezetői összefoglalóinak magyar fordításai. A projekt magas-szintű és színvonalú brüsszeli záró-értekezletén részt vett és november 13-án előadást tartott dr. Berczi Norbert úr, az FVM helyettes államtitkára is. A kétnapos találkozón a földügyi és térképészeti szakigazgatás részéről dr. Remetey Fülöpp Gábor (FVM FTF) és Winkler Péter tudományos főigazgató-helyettes (FÖMI) voltak jelen, míg a magánszféra és kormányzati kapcsolatokat a szarvasi Regionális Környezettechnológiai Központ (RETC) vezetői, kormányzati (MeH) tanácsadó, és térinformatikai konzulens (Compet-terra) képviselték. A magyar anyagot az Európai Bizottság DG JRC főigazgatósága képviselője felhasználta a végső következtetések összeállításánál is. Sikeres kapcsolaterősítő megbeszélésre került sor dr.Berczi h.államtitkár úr és Heinz Brügemann, Északrajna-Vesztfália tartományi földügyi-térképészeti hivatalvezetője között. Ennek során megfogalmazást nyert, hogy a német-holland határmenti árvédekezésben a téradatok és szolgáltatások interoperabilitásának megteremtésében elért német tapasztalatok magyarországi megismertetésére a bilaterális kormányközi együttműködésben lehetőség van minden érdekelt kormányzati és nem kormányzati szervezet bevonásával. A brüsszeli találkozó további eredménye, hogy a  GINIE projekt koordinátora Max.Craglia professzor - a RETC meghívására - december 16-17 között Budapestre és Pozsonyba látogatott, hogy megismerkedjen az öt ország önkormányzatait és tudományos műhelyeit a Tisza-vízgyűjtő területén környezetvédelmi céllal és térinformatikai támogatással összefogni kívánó kezdeményezéssel, amely máris magas szintű szakmai és politikai támogatottságot élvez. A budapesti ismertetésre és megbeszélésre az FVM-ben került sor. A találkozók eredményeiről az illetékes döntéshozók számára a RETC  összefoglalót készít.November 25-27 között Bavenoban,  az EU Globális Környezeti és Biztonsági Monitoring fórumán vett részt Dr. Remetey-Fülöpp Gábor az EUROGI képviseletében és költségén. A rendezvényen – érezhetően komoly biztonsági intézkedések közepette - 400 szakértő hallgatta meg és vitatta meg az előző évek EU keretei között a földmegfigyelés és kapcsolatos technológiák terén elért eredményeket és kapott első kézből tájékoztatást a következő négy év mintegy 5 milliárd eurós kutatásfejlesztési programjáról.  Mind az előkészítő szekcióülésen, mind a plenáris ülés záróvitájában az EUROGI nézőpontjából elhangzott, de a csatlakozó országok érdekeit szem előtt tartó kérdések kaptak választ.  A fórumon részt vett az olasz környezetvédelmi miniszter, a DG Envi főigazgatója és az Európai Környezeti Ügynökség és számos érintett EU főigazgatóság és intézmény illetékes vezetője is. A magyar kormányzatot Dr.Bozó Pál a KvVM informatikai főosztályvezetője képviselte. A johannesburgi ENSZ fenntartható fejlődés csúcstalálkozó, az eviani G-8 csúcs, majd a CEOS által szervezett washingtoni földmegfigyelési csúcstalálkozót követően itt, Bavenóban került sorra a GEO tömörülés ülésére az űrügynökségek és a földmegfigyeléssel foglalkozó intézmények nemzeti képviselői részvételével. A GEO-nak már az EU csatlakozó országok között is van tagja: Lengyelország Képviselője a FÖMI lengyel testvérintézete az IGIK távérzékelési központjának vezetője. A bővebb beszámoló a www.hunagi.hu honlapon lesz olvasható.December 3-án sikeres ülést tartott az EU Állandó Kataszteri Bizottsága (www.eurocadastre.org) Rómában, az olasz pénzügyminisztérium szervezésében. 15 ország – köztük Magyarország és Lengyelország, továbbá a WPLA – összesen 26 szakértője konszenzussal fogadta el a „Közös Kataszteri Elvek az Európai Unióban” című anyagot. A dokumentum a Bizottság másfél éves működésének jelentős eredménye és azokat a vezérelveket tartalmazza, melyekkel kivétel nélkül minden résztvevő egyetértett. A kataszter és a nemzeti téradat-infrastruktúra kapcsolatának hangsúlyos megfogalmazásában jelentős szerepe volt a következetes magyar állásfoglalásnak és a budapesti gyökereknek, amelyet az Európai Bizottság első e tárgyban rendezett műhelyének eredményei jelentettek.

Az EU Eurocadastre tömörülésben a magyar földügyi szakigazgatást a FÖMI képviseli, az Állandó Bizottságban munkájában az FVM FTF kijelölése alapján dr. Mihály Szabolcs FÖMI főigazgató és dr. Remetey-Fülöpp Gábor FTF vezető főtanácsos vesznek részt. Kezdeti megfigyelő státuszuk a munka során 2003 nyarára már kezdeményező, aktív munkacsoport taggá változott. A dokumentum magyar fordítását a Geodézia és Kartográfia is leközli.December 4-5-én Rómában, rendezték meg a 2. EU Kataszteri Kongresszust, melyet az olasz pénzügyminiszter helyettese nyitott meg az állami vállalatok Via Veneto-n fekvő székházában. A magyar küldött 30 perces előadást tartott a szakterületi eredményekről, kitérve a CelkCenter ismertetésére is, amely utóbbi téma vetített képeit Pósfai Marianna állította össze. A magyar eredmények elismerését jelenti, hogy dr. Remetey-Fülöpp Gábort ötödmagával meghívták a kongresszus záró-paneljébe, amelyben a volt spanyol, a jelenlegi olasz bizottsági elnök, az Európai Bizottság, továbbá az olasz kormány egy-egy képviselője fejthette ki véleményét. A HUNAGI főtitkára, Dr. Remetey-Fülöpp Gábor szabadsága terhére részt vett és előadást tartott a 10. évébe lépő szervezet célkitűzéséről, eredményeiről egy amerikai kutatásfejlesztési szervezet Információs Társadalom Világfórumán, amely egyike volt az ENSZ Információs Társadalom Csúcstalálkozó csaknem 200 kisrendezvényének. Az IATA székházában szervezett említett kisrendezvény – amelyen a Világtérképezési program, a GSDI, az ESRI és számos más szakterületünkkel kapcsolatos előadás is elhangzott – csak a 190 országot, 16 000 részvevőjét és jelentős állam- és kormányfőket, az ENSZ főtitkárát is megmozgató csúcstalálkozóhoz és nagyszabású kiállításhoz mérten volt kicsi. A szűkebb szakterületi vonatkozások szempontjából a csúcson különösen emlékezetes volt a hátrányos települések térinformatikai támogatásával kapcsolatos ENSZ HABITAT-ESRI szekcióülés, valamint a kiállítás japán pavilonja, amely a hétköznapok időbeosztását megkönnyítő helyzetfűggő szolgáltatásokat mutatta be pld. miképpen a tömegközlekedési eszközök mindenkori helyzete, mozgása  leolvasható a mobiltelefonon megjelenített térképen.  A csúcstalálkozó legfontosabb dokumentumai és referenciái a HUNAGI honlapján lesznek elérhetők.December 7-8. között Maucha Gergely FÖMI projektvezető-helyettes az FVM FTF felkérésére részt vett az EUROSTAT Földhasználati statisztikai munkacsoport luxemburgi ülésén.Jelentős szakaszába jutott az európai téradat-infrastruktúra stratégiájának és jogszabályi hátterének kidolgozását célul kitűző INSPIRE kezdeményezés. December 15-én ülést tartott az EU Környezeti Főigazgatóságán az INSPIRE szakértői csoportja, melyen Magyarországot a csoport munkájában 2001. decembere óta EU részbeni költségvállalással résztvevő dr. Remetey-Fülöpp Gábor, az FVM FTF vezető főtanácsosa képviselte. Megvitatták a következő hónapok programját, melynek jelentős mozzanatai az INSPIRE jelentőségét ismételten hangsúlyozni kívánó főigazgatók szintjén kiadott nyilatkozat januárban, két munkacsoport elvégzi a célterületek szűkítését valamint egy kiterjesztett hatásvizsgálat elkészítését, továbbá májusig a csatlakozó országokat felkérik, delegáljanak képviselőket a szakértői csoportba, mivel jelenleg mindössze Csehország, Lengyelország és Magyarország vesz részt a munkában – hivatalosan megfigyelői státuszban, azonban feladatcsoportok szintjén már egy éve közvetlenül.

.December 18-án tartotta 13. közgyűlését a Magyar Térinformatikai Társaság. Az ülésnek az FVM Földügyi és Térképészeti Főosztálya adott otthont az FVM színháztermében. Apagyi Géza főosztályvezető az egyik alapító tag az MFTTT képviseletében is szólt, amikor megnyitójában megemlítette, hogy  HUNAGI 9 éves története és eredményei igazolták a 7 alapító szervezet felismerését egy nemzeti interdiszciplináris térinformatikai társaság létrehozására, amelyhez hasonló azóta az EU minden tagországában megalakult. A közgyűlés Sikolya Zsolt urat, az IHM főosztályvezetőjét újabb két évre megválasztotta a szervezet elnökének. A közgyűlés által megerősítetve immár 84 intézmény, 7 országos projekt és 20 diák tagja van a szervezetnek. A közgyülés elfogadta a beszámolókat és a 2004. évi munkaprogramot. Napirend előtt a Térinformatia lap főszerkesztője emléklapot adott át a szervezet főtitkárának a nemzetközi kapcsolatok ápolásában  és a kapcsolatos információk szolgáltatásában végzett munkájáért, míg a közgyűlés jegyzőkönyileg gratulált dr.Szabó Szilárd főszerkesztőnek és a szaklap  minden munkatársának a 100 szám megjelenése alkalmából.

rfg, 2003. 12. 31. 10:41 képek nélküli változat"

-->

2016-08-31

Az első magyar NPOC jelentés az ESA Earthnet közössége számára 1982 novemberében

Az első alkalom amikor az ESA Earthnet NPOC ülésére Magyarország meghívót kapott, 1982 tavaszán volt. Akkor a JRC-ben tartott ülésre a meghívás olyan későn érkezett, hogy azzal sem a FÖMI, sem az FM adminisztrációja nem tudott megbírkózni. Mindenesetre Almár Iván, Zsámboki Sándor Szentesi András, az OMFB Távérzékelési Alkalmazások Programirodája és legfőképpen Joó István támogatásával - az egyébként sikeresen zajló Interkozmosz együttműködés mellett - az 1982 novemberében Amszterdamban tartott ülésre már kiutazhatott egy két fős delegáció. Magyarország Earthnet kapcsolati pontja (NPOC)  a FÖMI Távérzékelési Főosztálya lett, a találkozón Szalai Pál (OMFB TAPI tagja) és Remetey-Fülöpp Gábor (FÖMI TF Digitális Feldolgozási Osztály vezetője) vettek részt. A bemutatott eredmények a DFO munkatársaié, de munkájukat nagyban elősegítették a Winkler Péter vezette Analóg  Feldolgozási Osztály munkatársai is.  Íme az ülésre készített színes jelentés általam őrzött fénymásolt változatának fényképei. 2015-11-21

16 évvel ezelőtt történt: EUROGI-JRC műhely az adatpolitikáról HUNAGI részvétellel

Az 1999. november 15-i amersfoorti rendezvény résztvevői számára készült az alábbi HUNAGI tájékoztató, amely áttekintést ad a HUNAGI akkori tevékenységéről és tagjairól (a magánszféra tagjainak felvételére 2000. évtől nyílt meg a lehetőség):
"For participants of the  EUROGI-EC DG JRC Workshop on Data Policy
Amersfoort, The Netherlands,  November 15, 1999"

2015-08-25

Eseménytörténet a HUNAGI szemszögéből 2015 május 20-ig

Az anyag feltöltése, bővítése és képekkel való kiegészítése folyamatban. 


A 2014. év eseménytörténete a HUNAGI szemszögéből

Az anyag bővítése és képekkel való kiegészítése folyamatban. 
2014. évi  szakmai beszámoló (készült a HUNAGI 25. Közgyűlésére LTK, Bp. 2015 május 20)
Az eredetivel azonos szöveg!

Szerződéses és egyéb kötelezettségeink

Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI, Amersfoort, Hollandia)
Megvalósultak: “A” osztályú tagság (tagsági díj 3000 €/év) és részvétel az EUROGI Tagok Napján és Közgyűlésén
Kapcsolatfejlesztés EU projektekben való részvétel előmozdítására  
Részvétel a LAPSI projekt zárókonferenciáján (2014. november)
INSPIRE, PSI irányelvek megvalósításának szolgálatában az EUROGI hírek rendszeres továbbadása
EUROGI közgyűlési felhatalmazással “Nyíltforrású szoftverek, nyílt adatok” szekció szervezése és lebonyolítása a berlini EUROGI imaGIne konferencián két HUNAGI tisztviselő és az Intergeo konferencián több HUNAGI tag résztvételével. EUROGI szakmai támogatást nyújtott a HUNAGI-NMHH szerződés teljesítéséhez.

Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI, Mass. USA)
Megvalósult: tagság (részvételi díj 800 USD/év) és részvétel a GSDI kommunikációs szakbizottság munkájában. A GSDI delegáltjaként részvétel a GEO X. Plenáris ülésén és miniszteri szintű találkozóján (írásbeli dokumentum készítéssel, Genf, január), összekötőként a CEOS WGISS-38 ülésen (előadással, Moszkva, szeptember), továbbá felkért előadás tartás a DGI 2014 londoni Védelmi és biztonsági térinformatikai konferencián (januárban) és meghívás a GSDI főtitkárával közösen a DGI 2015 konferenciára kerekasztalra vitavezetéssel.
GSDI szakmai támogatást nyújtott a HUNAGI-NMHH szerződés teljesítéséhez és főtitkára Roger Longhorn előadást tartott az Infotér konferencia HUNAGI szervezte egyik szekciójában Balatonfüreden (november).
GSDI hírek, hírlevelek, valamint a Legal and SocioEcon szakbizottság anyagainak  rendszeres terjesztése.

Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE, Peking)
Szervezeti tagság (részvételi díj eddig nem volt, ha lesz a jövőben, az nominális lesz.). Részvétel a Digitális Föld csúcson (Nagoja, november), és a szervezet vezetőségi ülésén. Koreferátum az ISDE előadáshoz az UNESCO “Oktatással a fenntartható fejlődésért konferencián”.  Az International Journal of Digital Earth tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagság. Hazai műhelyek tudományos eredményei publikálásának bátorítása. Legújabban: Debreceni Egyetem Természetföldrajzi Tanszék.

ENSZ Térinformatikai Munkacsoport (UNGIWG, változó)
2014-ben az UNGIWG tevékenységébe nem kapcsolódtunk be. Az ENSZ UNOOSA SPIDER földmegfigyelés-alkalmazási szolgáltató központtal való kapcsolattartás és híreinek hazai terjesztése folyamatos. A Globális Térinformációkezelési tanácsadó testülettel (GGIM) a kapcsolat az ENSZ Szociális és Gazdasági Bizottsága tanácsadó testületén, a GSDI szervezeten keresztül lehetséges. Tagintézményünk a MŰI volt vezetője Dr.Both Előd az ENSZ bécsi világűrszervezet kutatás-fejlesztési vezetője lett!

Nemzetközi Térinformatikai Csoport (GISIG, Genova) 
Továbbra is fennáll a tagság és kapcsolattartás. Megállapodás szerint részvételi díj csak akkor lesz, ha GISIG-en keresztül HUNAGI EU projekt konzorciumi tagsághoz jut. Részvétel a GISIG éves közgyűlésén és a Beltéri és kültéri navigációval foglalkozó iLocation EU projekt műhelyen ez egyik HUNAGI tagszervezettel (GeoX Kft.) együtt.

Törökbálint Önkormányzat Norvég Alap projektje
A projekt meg sem indulhatott, ezzel az együttműködési megállapodás okafogyottá vált. Emiatt nem valósulhatott meg koratavaszi tematikus HUNAGI konferenciánk.

BKK szerződés
A megkötött szerződés keretében térinformatikai stratégia kidolgozásáról volt szó. A munka a szükséges szakmai egyeztetések után indult a HUNAGI elnöke és titkára irányításával, alvállalkozó (Datakart Kft) bekapcsolásával. A főtitkár mozgósította a HUNAGI nemzetközi kapcsolatait és belga (LUCIAD), osztrák (Bécs városgazdálkodás), angol (AGI, Nagy-London Közlekedési Hatóság, Hexagon Geospatial) és olasz szakemberekkel (Nemzetközi Tömegközlekedési Társulás, IAPT) vette fel a kapcsolatot tapasztalatcserék, megszervezése érdekében. HUNAGI a  szerződésnek eleget tett, BKK az elkészült munkát átvette.

Kapcsolat a kormányzattal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Űrkutatási Iroda Részvétel a  Magyar Űrkutatási Tanács munkájában, HUNAGI NGO szerepét a MANT, HATP és HUNSPACE szervezetek mellett az NFM elismerte az Európai Űrügynökséggel kötött csatlakozási szerződés aláírásakor rendezett szakmai napon is és a HUNAGI szerepel az alkalomra készült NFM kiadványban.
Földművelésügyi Minisztérium  A minisztérium véleményezési felhívásainak közzététele
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács  A HUNAGI fenntartható működése szempontjából rendkívül jelentős együttműködés alakult ki a kormányzati infokommunikációs
terület szakmai tanácsadó szervezetével, amikor az elfogadta és pártolta a “Térben tudatos társadalom” égisze alatt egy rész-konferencia megszervezését és lebonyolítását. A szerződést HUNAGI az NMHH szervezettel kötötte meg és a lebonyolításban csatlakozott a 2014.évi Infotér konferenciához, melynek két térinformatikai szekcióülését szervezte meg neves külföldi (Európai Bizottság és GSDI ) szakértők és hazai szakmai döntéshozók aktív részvételével, az adatpolitika és az állami szerepvállalás kérdésköreiben előadások és vitafórum keretében. Többlet-teljesítésként HUNAGI első ízben írt ki pályázatot mobilalkalmazások fejlesztésére. Az ünnepélyes díjátadásra az Infotér konferencián került sor. Különdíjat ajánlott fel a GSDI szervezet is.
Nemzeti Innovációs Hivatal  Meghívásos részvétel előadással az Innotrends 2014 rendezvényre az űripari szekcióba
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal  Véleményezési felkérés és meghívás a Nemzetközi Budapest Drón Konferenciára. Részvételi lehetőség a szabályozás és jogszabályi környezet szükséges alakításában

Kapcsolat az iparral a térinformatikai vállalkozói szférában
Az EU smeSpire projekt befogadta a HUNAGI-t. Célja az projektrésztvevő országok térinformatikai vállalkozásainak felmérése, legjobb gyakorlat átadása, útmutató kidolgozása. HUNAGI felhívására eddig féltucat hazai cég jelentkezett a JRC DERD által követett európai KKV-jegyzékbe.
HUNAGI a magyar űripari vállalkozások klasztere számára a térinformatika oldaláról egyfajta utánpótlás nevelő fontos szerepét is betölti. Eddig több jelenlegi és korábbi tagszervezetünk kvalifikálta magát a HUNSPACE közösségébe (GeoAdat, Infoterra/ HungaryAirbus Defense and Space, FÖMI). HUNAGI társszervezete az EUROGI-ban egyébként az Európai Távérzékelési Vállalkozások Szervezete (EARSC) is.
Az NFM és a Magyar Űrkutatási Tanács számára készülő és a Külügyi Gazdasági Hivatal által támogatott hazai Űripari almanachba a felkérést kapott négy civil szervezet egyike a HUNAGI, melynek három tagja is szerepel a 2014-ben megjelent kötetben.
Felkérésre szakcikk jelent meg a Geospatial World szaklap májusi számában és a GIM Int’l felkérésére rovatcikk jelent meg a füredi Infotér konfereniáán szervezett HUNAGI szekciók kapcsán (decemberben). HUNAGI a MEZZO nemzetközi tudományos térinformatikai szaklap  szerkesztőbizottságába is bekerült, hozzájárulásként az EURISY és EUROGI szakmai műhelyek anyagait ajánlotta publikálásra.

Kapcsolat az egyetemekkel, főiskolákkal, kutatóhelyekkel
NASA World Wind Europa Challenge
Részvétel a 2014.évi európai versenyfelhívás előkészítésében és lebonyolításában a Milánói Műegyetem, a NASA, valamint a brémai Jacobs Egyetemmel és a trentói GraphiTech cég közreműködésével. Zsűrimunka (többek között a JRC DERD, ICA, UNSDI szakértőinek bevonásával) majd eredményhírdetés a 2014.évi INSPIRE konferencián Aalborgban a KKV-k számára, míg a FOSS4G európai konferenciáján Brémában az egyetemista csapatok számára. Míg a pályázatnak  magyar résztvevője ezúttal sem akadt, a brémai konferencián júliusban szép számmal képviselték magukat a hazai műhelyek Dr. Siki Zoltánnal az élükön.
Felkért előadás az európai térinformatikai KKV-k helyzetéről, a HUNAGI tevékenységéről a Budapesti Corvinus Egyetem MSc képzésében (március).

Kapcsolat más szakterületek szervezeteivel
Az Infotér Egyesülettel fennálló kiváló kapcsolat tovább erősödött. Részvétel az Információs Társadalom Parlament ülésein és együttműködés a 2014.évi Infotér konferencia rendezőivel a térinformatikai szekciók megszervezésére.
Számítottunk az Infotér, IVSZ Geo együttműködésre a kormányzati intézkedések és döntések megalapozásában, összhangban a 2012. évi Nemzeti Civil Parlament ülésen HUNAGI által felvetett és megszavazott határozati javaslattal. A téma aktuálisabb mint valaha.
A zömében logisztikai, szállítmányozási és közlekedési területeken megvalósuló kiemelt nemzeti ICT fejlesztések területein működő partnerszervezeteinkkel (ITS, MLBKT, HUNSPACE) munkakapcsolatot tartottunk (győri Audi rendezvény, folyamatos információcsere). Felkérésre publikáció jelent meg a Logisztika szaklapban.
Űripari kapcsolatok fejlesztése, közös pályázato(ko)n való indulás feltételeinek megismerése, lehetőségeinek vizsgálata. NASA World Wind Europa Challenge, CopernicusMasters és GEOAppathon pályázatok folyamatos figyelemfelhívása megtörtént.
A szakmapolitikai kérdésekben együttműködés folytatása az MFTTT-vel és az MMK GGT-vel. Információcsere (kiadványok, pályázatok, események, dokumentumok) a MUT-tal és MAGISZ-szal.

További előadások, szóbeli és poszter ismertetések belföldön, külföldön
Január: GEO plenáris ülés a földmegfigyelési rendszerek rendszere, a GEOSS megvalósításáról. HUNAGI-Esri szakértői együttműködésben Nyilatkozat készítése a genfi  GEO Miniszteri értekezlete számára (megtörtént).
Meghívásra előadás tartás a londoni Defense Geospatial intelligence konferencián. Brit és belga cégekkel való együttműködési lehetőségek felvetése hazai szervezetek számára  a BKK szerződésünk kapcsán.
Február: figyelemfehívás a korszerű adatgyűjtő megoldásokat és alkalmazásokat bemutató BKK ankétra, a 2014.évi Debreceni Térinformatikai Konferenciára, az INSPIRE, FOSS4G Europe, ICA térképészeti örökség és digitális technológiák , EUROGI imaGIne 2 és az AGILE 2014 konferenciákra.
Március: a Szép magyar térkép 2013 eredményhírdetés és kiállítás figyelemfelhívása
Április: részvétel és előadás tartása a CEOS WGISS munkahetén a Korszerű technológiák feltárása szakcsoportban (részben a kiutazó saját költségén)
EUROGI Tagok Napja és Közgyűlés Brüsszelben. Részvétel szakanyagok készítésével
Május: HUNAGI 24. Közgyűlés az LLTK-ban, Debreceni Országos Térinformatikai Konferencia
Június: INSPIRE 2014 konferencia. A KKV-k számaára WWEC pályázat eredményhírdetéssel. (magyar pályázó nem akadt)
Július: első Európai nyíltforrású szoftverek konferenciája (FOSS4G-E részben a kiutazó saját költségén). A WWEC pályázatán egyetemi csapatok bátorítása a részvételre. WWEC eredményhírdetés az FOSS4G-Europe konferencián (hazai pályázó nem akadt).
Augusztus: MAGISZ Agrárinformatikai Konferencia figyelemfelhívása
Szeptember: ICA digitális módszerek a térképi örökség védelmében konferencia figyelemfelhívása és részvétel. Részvétel és előadás-tartás a CEOS WGISS-38 munkahéten (részben a kiutazó saját költségén)
Október: Részvétel az EUROGI imaGIne 2 konferencián és a Copernicus MPP német projektműhelyén, a Nyílt adatok témakörben szekció szervezése  a téma elismert európai előadóival. Az EUROGI-val egyidőben ünnepelte 20 éves éfvfordulóját a német DDGI és a magyar HUNAGI is. Plenáris plénumon köszöntő megtartása visszatekintéssel.
November: EUROGI közgyűlés. Részvétel a Nemzetközi Digitális Föld Társaság csúcstalálkozóján és Prof. Hiro Fukui felkérésére koreferátum az UNESCO Oktatás a Fenntartható Fejlődésért konferencián, Nagojában (részben a kiutazó saját költségén)
December: részvétel és toborzási segítség az EURISY nemzetközi szervezet debreceni regionális fejlesztés, várostervezés térinformatikával, földmegfigyeléssel műhelyén. Előadásbeküldés a székesfehérvári Dr. Jancsó Tamás szervezte IGIT 2015 nemzetközi konferenciára

Publikációk elhelyezési lehetősége tagjainknak
Geodézia és Kartográfia, J of Agroinformatics, GIM Magazine, J of Digital Earth (tudományos), J of Spatial Data Infrastructure Research (tudományos), GEO Mezzo (tudományos), GEOconnexion, SDI Mag, EUROGI Update, GSDI/IGS Newsletter, Geocarto International, Geospatial Today. Ezek mindegyikével HUNAGI szoros kapcsolatban áll és közben tud járni a hazai eredmények megjelentetésében.

HUNAGI a világhálón
HUNAGI honlap Folyamatos törődést igényel ami a honlapot tagjaink szakmai közösségi portáljává teszi. Ennek feltételei aktív titkár híján egyelőre nem voltak adottak.
HUNAGI Napló
2006 óta mintegy 200 ezer látogatója volt. 2014-ben is többszáz szakmai hírt, beszámolót, linkelt referenciát adott közre. Napi olvasottsága (40-50). A karbantartott honlap hiánya indokolja fenntartását. A Naplót a főtitkár kész tovább szerkeszteni de idővel önkéntes társszerkesztők kerestetnek, például a főtitkár-helyettesek bevonásával.
Közösségi oldalak hírterjesztési célú felhasználása gyakorlattá vált. Google+, Twitter , Facebook, LinkedIn (1500++ kapcsolattal).

HUNAGI  dokumentumok tárolása
A szigorú elszámolású dokumentumok tárolását a jövőben a mindenkori székhelyen kell megoldani, mivel azokat a hazai és az EU szervei 6 évre visszamenőleg ott ellenőrizheti.
Esedékes lesz a védendő szakmai dokumentumok költöztetése is, mivel ezek az anyagok jelenleg az OMSZ által biztosított zárt munkaszobában vannak, míg a tárgyévi és elmúlt évi dokumentumokat a Kurátor Kft. őrzi, ahonnan azok is - a 2015. éviek kivételével - a székhelyre viendők. Az új székhely megjelent a HUNAGI minden webes felületén de a leveleken és pecséteken is.
A HUNAGI elmúlt 20 évben felhalmozott szakmai anyagai, egyéb dokumentumok részben az OMSZ munkaszobában, részben a főtitkár állandóként bejelentett lakóhelyén vannak.
Megnyugtató hogy a HUNAGI felhalmozott archív anyagai (melyek végigkísérik a térinformatika szinte első negyedszázadát) elnökségi jóváhagyással (2014.március 26, április 29) és mostani kívánatos megerősítéssel 2015.év végéig a FÖMI penci szakági archívumába kerülhetnek (később kutatható állapotban elhelyezve) A főtitkár vállalja a szakanyag tematikus rendezését az OMSZ munkaszobában a szállítás időpontjáig 2015.év végéig ugyanakkor a 25. Közgyűlésnek dönteni kell egy új HUNAGI székhely kijelöléséről, melynek adatai az új Alapszabályban már feltüntetendők.

Összeállította:
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkár
Utolsó kiegészítés: 2015 május 4. 

A 2013. év eseménytörténete a HUNAGI szemszögéből

Az anyag bővítése és képekkel való kiegészítése folyamatban van. 
A hunagi14.blogspot.com posztjai és tartalma

HUNAGI 2013

"A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolójaEuro-atlanti kapcsolatok erősítéseTagság és a hazai eredmények láttatása

-       az Európai Térinformatikai Ernyőszervezetben (www.eurogi.org ), a HUNAGI titkár előadása az EUROGI imaGIne konferenciáján Dublinban az ír EU elnökség szemeszterében,

Budapesten tartotta a FÖMI székházában az EUROGI Tagok Napját és a téli közgyűlését ,

-       a Globális Téradat Infratruktúra Társulásban (www.gsdi.org ) és képviseletében a GEO architektúra és jövőkép vitanapon (az ESA vendéglátásában), valamint

-       a Digitális Föld szervezet (www.isde-digitalearth.org ) végrehajtó bizottsága európai frakciójában, előadás tartása a szervezet malájföldi 8. Szimpóziumán (melyet Budapesttel szemben nyert meg Kuching 150e dolláros kormánytámogatással) Részvétel a kiutazó saját forrásából

HUNAGI külső közreműködőként csatlakozhatott az EU FP7 smeSpire projektbe

HUNAGI nemzetközi rendezvények szervezési jogát nyerte el

-       European Location Framework Program első műhelye (http://eulfhu.blogspot.hu/ )

-       ESA-EUROGI Copernicus MPP Országfelmérés és Műhely (http://copernicuswsbudapest.blogspot.hu/ )

A határmenti együttműködésben részvétel a Nyílt Kormányzati Adatok témakörű, az  Osztrák Tudományos Akadémia Térinformatika Tudományi szakbizottsága ülésén, valamint a FÖMI képviselőjével a schwechati INSPIRE és a regionális tervezési projektműheéyen (mindkét kiutazás saját forrásból).Hazai fogadókészség erősítés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés- Nemzetközi részvételű rendezvény: 4. HUNAGI Konferencia és szakkiállítás szervezése az élhetőbb települési környezet témakörben jelentős külföldi szervezetek és műhelyek képviselőinek részvételével (http://hunagi4konferencia.blogspot.hu/ )

- Nyíltforrású alkalmazásfejlesztési környezet használatának előmozdítása

NASA Ames, Politechnico Milano és GraphiTech együttműködésben

(http://eurochallenge.como.polimi.it ) az első európai World Wind versenypályázat megszervezésében, lebonyolításában és értékelésében az INSPIRE 2013 konferencián.

- Kormányzati kapcsolatok ápolása NFM MÜI, MŰT, OMSZ és FÖMI irányában

- Horizontális kapcsolatkiépítés és együttműködés a HUNAGI konferencián (MLBKT, ITS Hungary), az Agrárinformatikai Konferencián (MAGISZ), együttes fellépésekben (HUNSPACE)

- a honi térinformatikai iparból mintegy féltucat KKV megnyerése a DG JRC smeSpire vállalkozás-nyilvántartásába való belépésreTudományos tevékenység, K+F- A DG Connect részlegvezetője figyelemfelhívása nyomán HUNAGI kiállító volt a dublini European Data Forum rendezvényen az ír EU elnökség alatt.

- HUNAGI GSDI összekötőként szerepelt a Földmegfigyelési Bizottság Információs Rendszerek és Szolgáltatások ülésein (http://wgiss.ceos.org) , valamint a  GEO IX. Plenáris ülésén,

- HUNAGI előadás a  Nemzetközi Digitális Föld szimpóziumán

- Előadás az ENSZ Térinformatikai Munkacsoportja plenáris ülésén

- HUNAGI részvétellel megjelent a Digitális Föld Előretekintés 2020 szakanyag az Amerikai Tudományos Akadémia Közleményeiben (PNAS)

HUNAGI társszerkesztésében megjelent az amerikai Geocarto International magyar különszáma a HUNAGI tagszervezeteink közleményeivel: ELTE TGT, BME FGT, BCE, GeoAdat Kft, MTA TAKI és FÖMI.

Az EULF, Copernicus és WWEC témakörben HUNAGI rovatcikk jelent meg a GIM International magazin 2013 decemberi számában a budapesti rendezvények beharangozásával.

HUNAGI tisztségviselők részvétele szakmai-tudományos  lapok szerkesztőségében: Geodézia és Kartográfia (Barkóczi Zsolt, Buga László, Toronyi Bence, Tóth László), GIM – International Magazine in Geomatics (1992- RFG),  International Journal of Spatial Data Infrastructure Reserch (2006-2014, RFG), International Journal of  Digital Earth (2008- RFG), Journal of Agroinformatics (2008- RFG).

   

HUNAGI 2013. évi szakmai beszámolóját  - élő dokumentumként - a tagok és érdeklődők elérhetik a Hunagi Naplóban (http://hunagi8.blogspot.com)

HUNAGI Közhasznúsági jelentés 2013   1.sz. melléklete

2013. évi szakmai beszámoló

Szerződéses és egyéb nemzetközi kötelezettségeink

EUROGI COPERNICUS MPP Hungary projekt
Beszámoló fogalmazás alatt. Szóbeli tájékoztatás az elnökségin.
Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI)
Részvétel az EUROGI Tagok Napján és Közgyűlésén Dublinban
Kapcsolatfejlesztési lehetőség EU projektekben való részvétel előmozdítására. 1013-ben: smeSpire, EULF, COPERNICUS MPP
EUROGI hírek rendszeres továbbadása a HUNAGI közössége számára
Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI)
Részvétel előadással a GSDI 14. Konferenciáján és vezetőségi ülésén Addis Abababan (meghiúsult eü okból)
Részvétel előadással a GSDI és HUNAGI képviseletében a CEOS WGISS 36. ülésén Frascatiban
Telekonferencia-előadás a CEOS WGISS 34. ülésén
Részvétel  előkészítése GSDI delegáltjaként a GEO-X plenáris ülésére és miniszteri szintű találkozójára Genfbe
A GSDI elnöke a HUNAGI főtitkárát jelölte a Nemzetközi Térinformatikai Társaság elnöki tisztségére. A versenyben az afrikai Siver Govender nyert, aki a 14. GSDI kongresszust szervezte.
GSDI hírek, hírlevelek rendszeres terjesztése a HUNAGI közössége számára
Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE)
Részvétel a Digitális Föld szimpóziumon, Kuchingban (előadással)
Szerzőtársi közreműködés az IJDE szaklapban és az USA Tudományos Akadémia Közleményeiben (PNAS)
Az ISDE Ifjusági Bizottságába magyar tag beválasztásának keresztülvitele (Dr. Kristóf Dániel, FÖMI) HUNAGI Elnökségi egyetértéssel

Kapcsolat a kormányzattal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium HUNAGI miniszteri felkérése  Magyar Űrkutatási Tanácsba
(közreműkdés az ESA csatlakozás döntéselőkészítése) A MŰT tagjai között számos HUNAGI tag- és partnerszervezet van: FÖMI, OMSZ, HUNSPACE.
Országos Meteorológiai Szolgálat 2012 augusztusa óta biztosítja a HUNAGI munkaanyagok elhelyezését
Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztálya a HUNAGI konferencia aktív résztvevője. HUNAGI a VM bejegyzett partnere.

Kapcsolat az iparral
A 4. HUNAGI Konferencia és Kiállítás megszervezése Egy élhetőbb emberi környezetért térinformatikával, távérzékeléssel témakörben
Részvételünk az EU smeSpire projektjében
A JRC KKV-felmérése a projekten keresztül. A felhívás terjesztése Magyarországon

Kapcsolat az egyetemekkel, főiskolákkal, kutatóhelyekkel
NASA World Wind Europa Challenge
Részvétel a 2013.évi európai versenyfelhívás előkészítésében a Milánói Műegyetem, a NASA, a JRC-vel közreműködésben  A versenyre Magyarországról nem volt jelentkező (Eredményhírdetésre a 2013.évi INSPIRE konferencián került sor)  

Geocarto International magyar szám
Megjelent 2013 első számaként magyar vendégszerkesztésben.
Főszerkesztő, egyben kezdeményező:  Dr. Kamlesh Lulla (NASA MFC), Szerkesztő: Prof .Bradley Rundquist (University of North Dakota),
A magyar szám szerzői voltak:
Dr. Pásztor László et al                     MTA TAKI,          Orosz Gábor és Braunmüller Péter   FÖMI - BME FGT
Dr. Földváry Lóránt et al                   BME FGT            Prof. Dr. Zentai László                        ELTE TGT            
Fülöp Györk et al                                GeoAdat Kft               Surek György et al                    FÖMI                  
Prof.Dr. Kollányi László et al             BCE TTT              
A felkért lektorok között mintegy tíz hazai szakember volt.

Kapcsolat más szakterületek szervezeteivel
Infotér HUNAGI meghívása a Nemzeti Civil Parlament ülésére
A Nemzeti Civil Parlament ülésen határozati javaslat megfogalmazása, melyet a Parlament túlnyomó többséggel megszavazott!
ITS (a 4. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
MLBKT (a 4. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
HUNSPACE (a 4. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
MAGISZ agrárinformatikai hírek és hírlevelek terjesztése
MFTTT HUNAGI archív anyagainak elhelyezése a Bosnyák tér után Pencen a FÖMI hozzájárulásával, Copernicus MPP felmérés terjesztése, a hazai kiértékelés elkészítése HUNAGI
MFTTT együttműködés keretei között
Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata Copernicus MPP felmérés terjesztése

Publikációk (a teljeség igénye nélkül)
GEOconnexion a 4. HUNAGI konferencia beharangozása (január)
Int J Digital Earth Digitális Föld vízió 2020 (munkaközösségben, január)
Proceedings of the National Academy of Sciences  a Digitális Föld új generációja (munkaközösségben, augusztus)
GIM International a z EULF és a Copernicus MPP budapesti rendzvények beharangozása

HUNAGI tisztségviselők részvétele szaklapok szerkesztőbizottságában
HUNAGI tisztségviselők részvétele szakmai-tudományos  lapok szerkesztőségében: Geodézia és Kartográfia (Barkóczi Zsolt, Buga László, Toronyi Bence, Tóth László), GIM – International Magazine in Geomatics (1992- RFG),  International Journal of Spatial Data Infrastructure Reserch (2006-2014, RFG), International Journal of  Digital Earth (2008- RFG), Journal of Agroinformatics (2008- RFG).
Egyéb webes felületen: SDI Mag, GSDI & IGM Newsletter, EUROGI Update

HUNAGI a világhálón

HUNAGI honlap 2011-ben  a FÖMI honlapján a korábbi weboldal törölve lett, de a tartalom nem lett átemelve az új honlapra. Az archív anyag (1998-2010) háttértáron meg van őrizve.
HUNAGI Napló (napi 30-50 látogató, napi csúcs 200 felett).
HUNAGI tematikus blogok
255 hír a HUNAGI Naplóban 2013-ben. Az akkumulált látogatói létszám  mára190 ezer
További népszerű HUNAGI blogok? Események, Angolnyelvű hírblog,  Lehetőségek, pályázatok, Új termékek, publikációk, és projekt illetve rendezvényblogok: HUNAGI konferenciák, EU projektek (LAPSIhu, smeSpirehu, EULF, Coperrnicus MPP stb.
Twitter , Facebook, LinkedIn (1500+ kapcsolattal), esetenként: Geodéták
30+ szakmai fényképalbum 2013. évi eseményekről a Picasa-n.

Elismerések
HUNAGI elismerés tagszervezetnek
HUNAGI köszönetet nyílvánít  az OMSZ-nak, hogy 2012 augusztus óta helyíséget biztosít  a HUNAGI munkaanyagai számára.

Összeállította:
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkár
2014. március 24."