2018-12-13

HUNAGI szakmai beszámolók és egyéb archív anyagok

Szakmai beszámolók (feltöltés alatt!)15 évvel ezelőtt történt. Rövid hírek - 2003. november-december
Változtatás nélkül közreadva, három bevezető képpel (GINIE zárókonferencia)


"Rövid eseménybeszámoló a szaksajtó hírrovatai számára (november-december)November 17-18-án az ENSZ genfi központjában az 55 országot tömörítő Európai Gazdasági Bizottság Emberi Települések részlege adott otthont a földügyi szakigazgatások munkafóruma (Working Party of Land Administration) 3.közgyűlésének. A magyar delegációt Apagyi Géza az FVM FTF főosztályvezetője, Pósfai Marianna, a CelkCenter igazgatója és dr. Remetey-Fülöpp Gábor témareferens, az FVM vezető főtanácsosa alkották. A plenáris ülésen Pósfai Marianna felkérésre előadást tartott a Közép-európai Földügyi Tudásközpontról, míg a résztvevők a honi földügyi szakigazgatás legfrisebb eredményeiről a FÖMI által előkészített és a helyszínen rendelkezésre bocsátott CD-n tájékozódhattak. Magyarországnak jó esélye van arra, hogy 2005 tavaszán az EU csatlakozás egy éves földügyi tapasztalatainak áttekintésére nemzetközi munkaműhelyt szervezzen az ENSZ égisze alatt.A GINIE (Európai Térinformációs Hálózat) projekt, amely az EU információs társadalom technológiái fejlesztési program keretében két éve, aktív magyar közreműködéssel folyt. Ennek során a térinformatika figyelemreméltó nemzetgazdasági hasznosítását bemutató európai körképben öt magyar alkalmazást sikerült megjeleníteni: a természetvédelem (ÁEK Tájrendezési és Vidékfejlesztési Tanszék), árvédelmi döntéstámogatás (Geoview Kft), területi információs rendszerek (VÁTI), digitális ortofotó adatbázis (FÖMI), valamint a térinformatikával támogatott szőlőkataszter (FÖMI) témaköreiben. Folyamatosan készülnek a GINIE szakmai dokumentumok vezetői összefoglalóinak magyar fordításai. A projekt magas-szintű és színvonalú brüsszeli záró-értekezletén részt vett és november 13-án előadást tartott dr. Berczi Norbert úr, az FVM helyettes államtitkára is. A kétnapos találkozón a földügyi és térképészeti szakigazgatás részéről dr. Remetey Fülöpp Gábor (FVM FTF) és Winkler Péter tudományos főigazgató-helyettes (FÖMI) voltak jelen, míg a magánszféra és kormányzati kapcsolatokat a szarvasi Regionális Környezettechnológiai Központ (RETC) vezetői, kormányzati (MeH) tanácsadó, és térinformatikai konzulens (Compet-terra) képviselték. A magyar anyagot az Európai Bizottság DG JRC főigazgatósága képviselője felhasználta a végső következtetések összeállításánál is. Sikeres kapcsolaterősítő megbeszélésre került sor dr.Berczi h.államtitkár úr és Heinz Brügemann, Északrajna-Vesztfália tartományi földügyi-térképészeti hivatalvezetője között. Ennek során megfogalmazást nyert, hogy a német-holland határmenti árvédekezésben a téradatok és szolgáltatások interoperabilitásának megteremtésében elért német tapasztalatok magyarországi megismertetésére a bilaterális kormányközi együttműködésben lehetőség van minden érdekelt kormányzati és nem kormányzati szervezet bevonásával. A brüsszeli találkozó további eredménye, hogy a  GINIE projekt koordinátora Max.Craglia professzor - a RETC meghívására - december 16-17 között Budapestre és Pozsonyba látogatott, hogy megismerkedjen az öt ország önkormányzatait és tudományos műhelyeit a Tisza-vízgyűjtő területén környezetvédelmi céllal és térinformatikai támogatással összefogni kívánó kezdeményezéssel, amely máris magas szintű szakmai és politikai támogatottságot élvez. A budapesti ismertetésre és megbeszélésre az FVM-ben került sor. A találkozók eredményeiről az illetékes döntéshozók számára a RETC  összefoglalót készít.November 25-27 között Bavenoban,  az EU Globális Környezeti és Biztonsági Monitoring fórumán vett részt Dr. Remetey-Fülöpp Gábor az EUROGI képviseletében és költségén. A rendezvényen – érezhetően komoly biztonsági intézkedések közepette - 400 szakértő hallgatta meg és vitatta meg az előző évek EU keretei között a földmegfigyelés és kapcsolatos technológiák terén elért eredményeket és kapott első kézből tájékoztatást a következő négy év mintegy 5 milliárd eurós kutatásfejlesztési programjáról.  Mind az előkészítő szekcióülésen, mind a plenáris ülés záróvitájában az EUROGI nézőpontjából elhangzott, de a csatlakozó országok érdekeit szem előtt tartó kérdések kaptak választ.  A fórumon részt vett az olasz környezetvédelmi miniszter, a DG Envi főigazgatója és az Európai Környezeti Ügynökség és számos érintett EU főigazgatóság és intézmény illetékes vezetője is. A magyar kormányzatot Dr.Bozó Pál a KvVM informatikai főosztályvezetője képviselte. A johannesburgi ENSZ fenntartható fejlődés csúcstalálkozó, az eviani G-8 csúcs, majd a CEOS által szervezett washingtoni földmegfigyelési csúcstalálkozót követően itt, Bavenóban került sorra a GEO tömörülés ülésére az űrügynökségek és a földmegfigyeléssel foglalkozó intézmények nemzeti képviselői részvételével. A GEO-nak már az EU csatlakozó országok között is van tagja: Lengyelország Képviselője a FÖMI lengyel testvérintézete az IGIK távérzékelési központjának vezetője. A bővebb beszámoló a www.hunagi.hu honlapon lesz olvasható.December 3-án sikeres ülést tartott az EU Állandó Kataszteri Bizottsága (www.eurocadastre.org) Rómában, az olasz pénzügyminisztérium szervezésében. 15 ország – köztük Magyarország és Lengyelország, továbbá a WPLA – összesen 26 szakértője konszenzussal fogadta el a „Közös Kataszteri Elvek az Európai Unióban” című anyagot. A dokumentum a Bizottság másfél éves működésének jelentős eredménye és azokat a vezérelveket tartalmazza, melyekkel kivétel nélkül minden résztvevő egyetértett. A kataszter és a nemzeti téradat-infrastruktúra kapcsolatának hangsúlyos megfogalmazásában jelentős szerepe volt a következetes magyar állásfoglalásnak és a budapesti gyökereknek, amelyet az Európai Bizottság első e tárgyban rendezett műhelyének eredményei jelentettek.

Az EU Eurocadastre tömörülésben a magyar földügyi szakigazgatást a FÖMI képviseli, az Állandó Bizottságban munkájában az FVM FTF kijelölése alapján dr. Mihály Szabolcs FÖMI főigazgató és dr. Remetey-Fülöpp Gábor FTF vezető főtanácsos vesznek részt. Kezdeti megfigyelő státuszuk a munka során 2003 nyarára már kezdeményező, aktív munkacsoport taggá változott. A dokumentum magyar fordítását a Geodézia és Kartográfia is leközli.December 4-5-én Rómában, rendezték meg a 2. EU Kataszteri Kongresszust, melyet az olasz pénzügyminiszter helyettese nyitott meg az állami vállalatok Via Veneto-n fekvő székházában. A magyar küldött 30 perces előadást tartott a szakterületi eredményekről, kitérve a CelkCenter ismertetésére is, amely utóbbi téma vetített képeit Pósfai Marianna állította össze. A magyar eredmények elismerését jelenti, hogy dr. Remetey-Fülöpp Gábort ötödmagával meghívták a kongresszus záró-paneljébe, amelyben a volt spanyol, a jelenlegi olasz bizottsági elnök, az Európai Bizottság, továbbá az olasz kormány egy-egy képviselője fejthette ki véleményét. A HUNAGI főtitkára, Dr. Remetey-Fülöpp Gábor szabadsága terhére részt vett és előadást tartott a 10. évébe lépő szervezet célkitűzéséről, eredményeiről egy amerikai kutatásfejlesztési szervezet Információs Társadalom Világfórumán, amely egyike volt az ENSZ Információs Társadalom Csúcstalálkozó csaknem 200 kisrendezvényének. Az IATA székházában szervezett említett kisrendezvény – amelyen a Világtérképezési program, a GSDI, az ESRI és számos más szakterületünkkel kapcsolatos előadás is elhangzott – csak a 190 országot, 16 000 részvevőjét és jelentős állam- és kormányfőket, az ENSZ főtitkárát is megmozgató csúcstalálkozóhoz és nagyszabású kiállításhoz mérten volt kicsi. A szűkebb szakterületi vonatkozások szempontjából a csúcson különösen emlékezetes volt a hátrányos települések térinformatikai támogatásával kapcsolatos ENSZ HABITAT-ESRI szekcióülés, valamint a kiállítás japán pavilonja, amely a hétköznapok időbeosztását megkönnyítő helyzetfűggő szolgáltatásokat mutatta be pld. miképpen a tömegközlekedési eszközök mindenkori helyzete, mozgása  leolvasható a mobiltelefonon megjelenített térképen.  A csúcstalálkozó legfontosabb dokumentumai és referenciái a HUNAGI honlapján lesznek elérhetők.December 7-8. között Maucha Gergely FÖMI projektvezető-helyettes az FVM FTF felkérésére részt vett az EUROSTAT Földhasználati statisztikai munkacsoport luxemburgi ülésén.Jelentős szakaszába jutott az európai téradat-infrastruktúra stratégiájának és jogszabályi hátterének kidolgozását célul kitűző INSPIRE kezdeményezés. December 15-én ülést tartott az EU Környezeti Főigazgatóságán az INSPIRE szakértői csoportja, melyen Magyarországot a csoport munkájában 2001. decembere óta EU részbeni költségvállalással résztvevő dr. Remetey-Fülöpp Gábor, az FVM FTF vezető főtanácsosa képviselte. Megvitatták a következő hónapok programját, melynek jelentős mozzanatai az INSPIRE jelentőségét ismételten hangsúlyozni kívánó főigazgatók szintjén kiadott nyilatkozat januárban, két munkacsoport elvégzi a célterületek szűkítését valamint egy kiterjesztett hatásvizsgálat elkészítését, továbbá májusig a csatlakozó országokat felkérik, delegáljanak képviselőket a szakértői csoportba, mivel jelenleg mindössze Csehország, Lengyelország és Magyarország vesz részt a munkában – hivatalosan megfigyelői státuszban, azonban feladatcsoportok szintjén már egy éve közvetlenül.

.December 18-án tartotta 13. közgyűlését a Magyar Térinformatikai Társaság. Az ülésnek az FVM Földügyi és Térképészeti Főosztálya adott otthont az FVM színháztermében. Apagyi Géza főosztályvezető az egyik alapító tag az MFTTT képviseletében is szólt, amikor megnyitójában megemlítette, hogy  HUNAGI 9 éves története és eredményei igazolták a 7 alapító szervezet felismerését egy nemzeti interdiszciplináris térinformatikai társaság létrehozására, amelyhez hasonló azóta az EU minden tagországában megalakult. A közgyűlés Sikolya Zsolt urat, az IHM főosztályvezetőjét újabb két évre megválasztotta a szervezet elnökének. A közgyűlés által megerősítetve immár 84 intézmény, 7 országos projekt és 20 diák tagja van a szervezetnek. A közgyülés elfogadta a beszámolókat és a 2004. évi munkaprogramot. Napirend előtt a Térinformatia lap főszerkesztője emléklapot adott át a szervezet főtitkárának a nemzetközi kapcsolatok ápolásában  és a kapcsolatos információk szolgáltatásában végzett munkájáért, míg a közgyűlés jegyzőkönyileg gratulált dr.Szabó Szilárd főszerkesztőnek és a szaklap  minden munkatársának a 100 szám megjelenése alkalmából.

rfg, 2003. 12. 31. 10:41 képek nélküli változat"

-->

Nincsenek megjegyzések: