2015-08-25

A 2014. év eseménytörténete a HUNAGI szemszögéből

Az anyag bővítése és képekkel való kiegészítése folyamatban. 
2014. évi  szakmai beszámoló (készült a HUNAGI 25. Közgyűlésére LTK, Bp. 2015 május 20)
Az eredetivel azonos szöveg!

Szerződéses és egyéb kötelezettségeink

Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI, Amersfoort, Hollandia)
Megvalósultak: “A” osztályú tagság (tagsági díj 3000 €/év) és részvétel az EUROGI Tagok Napján és Közgyűlésén
Kapcsolatfejlesztés EU projektekben való részvétel előmozdítására  
Részvétel a LAPSI projekt zárókonferenciáján (2014. november)
INSPIRE, PSI irányelvek megvalósításának szolgálatában az EUROGI hírek rendszeres továbbadása
EUROGI közgyűlési felhatalmazással “Nyíltforrású szoftverek, nyílt adatok” szekció szervezése és lebonyolítása a berlini EUROGI imaGIne konferencián két HUNAGI tisztviselő és az Intergeo konferencián több HUNAGI tag résztvételével. EUROGI szakmai támogatást nyújtott a HUNAGI-NMHH szerződés teljesítéséhez.

Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI, Mass. USA)
Megvalósult: tagság (részvételi díj 800 USD/év) és részvétel a GSDI kommunikációs szakbizottság munkájában. A GSDI delegáltjaként részvétel a GEO X. Plenáris ülésén és miniszteri szintű találkozóján (írásbeli dokumentum készítéssel, Genf, január), összekötőként a CEOS WGISS-38 ülésen (előadással, Moszkva, szeptember), továbbá felkért előadás tartás a DGI 2014 londoni Védelmi és biztonsági térinformatikai konferencián (januárban) és meghívás a GSDI főtitkárával közösen a DGI 2015 konferenciára kerekasztalra vitavezetéssel.
GSDI szakmai támogatást nyújtott a HUNAGI-NMHH szerződés teljesítéséhez és főtitkára Roger Longhorn előadást tartott az Infotér konferencia HUNAGI szervezte egyik szekciójában Balatonfüreden (november).
GSDI hírek, hírlevelek, valamint a Legal and SocioEcon szakbizottság anyagainak  rendszeres terjesztése.

Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE, Peking)
Szervezeti tagság (részvételi díj eddig nem volt, ha lesz a jövőben, az nominális lesz.). Részvétel a Digitális Föld csúcson (Nagoja, november), és a szervezet vezetőségi ülésén. Koreferátum az ISDE előadáshoz az UNESCO “Oktatással a fenntartható fejlődésért konferencián”.  Az International Journal of Digital Earth tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagság. Hazai műhelyek tudományos eredményei publikálásának bátorítása. Legújabban: Debreceni Egyetem Természetföldrajzi Tanszék.

ENSZ Térinformatikai Munkacsoport (UNGIWG, változó)
2014-ben az UNGIWG tevékenységébe nem kapcsolódtunk be. Az ENSZ UNOOSA SPIDER földmegfigyelés-alkalmazási szolgáltató központtal való kapcsolattartás és híreinek hazai terjesztése folyamatos. A Globális Térinformációkezelési tanácsadó testülettel (GGIM) a kapcsolat az ENSZ Szociális és Gazdasági Bizottsága tanácsadó testületén, a GSDI szervezeten keresztül lehetséges. Tagintézményünk a MŰI volt vezetője Dr.Both Előd az ENSZ bécsi világűrszervezet kutatás-fejlesztési vezetője lett!

Nemzetközi Térinformatikai Csoport (GISIG, Genova) 
Továbbra is fennáll a tagság és kapcsolattartás. Megállapodás szerint részvételi díj csak akkor lesz, ha GISIG-en keresztül HUNAGI EU projekt konzorciumi tagsághoz jut. Részvétel a GISIG éves közgyűlésén és a Beltéri és kültéri navigációval foglalkozó iLocation EU projekt műhelyen ez egyik HUNAGI tagszervezettel (GeoX Kft.) együtt.

Törökbálint Önkormányzat Norvég Alap projektje
A projekt meg sem indulhatott, ezzel az együttműködési megállapodás okafogyottá vált. Emiatt nem valósulhatott meg koratavaszi tematikus HUNAGI konferenciánk.

BKK szerződés
A megkötött szerződés keretében térinformatikai stratégia kidolgozásáról volt szó. A munka a szükséges szakmai egyeztetések után indult a HUNAGI elnöke és titkára irányításával, alvállalkozó (Datakart Kft) bekapcsolásával. A főtitkár mozgósította a HUNAGI nemzetközi kapcsolatait és belga (LUCIAD), osztrák (Bécs városgazdálkodás), angol (AGI, Nagy-London Közlekedési Hatóság, Hexagon Geospatial) és olasz szakemberekkel (Nemzetközi Tömegközlekedési Társulás, IAPT) vette fel a kapcsolatot tapasztalatcserék, megszervezése érdekében. HUNAGI a  szerződésnek eleget tett, BKK az elkészült munkát átvette.

Kapcsolat a kormányzattal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Űrkutatási Iroda Részvétel a  Magyar Űrkutatási Tanács munkájában, HUNAGI NGO szerepét a MANT, HATP és HUNSPACE szervezetek mellett az NFM elismerte az Európai Űrügynökséggel kötött csatlakozási szerződés aláírásakor rendezett szakmai napon is és a HUNAGI szerepel az alkalomra készült NFM kiadványban.
Földművelésügyi Minisztérium  A minisztérium véleményezési felhívásainak közzététele
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács  A HUNAGI fenntartható működése szempontjából rendkívül jelentős együttműködés alakult ki a kormányzati infokommunikációs
terület szakmai tanácsadó szervezetével, amikor az elfogadta és pártolta a “Térben tudatos társadalom” égisze alatt egy rész-konferencia megszervezését és lebonyolítását. A szerződést HUNAGI az NMHH szervezettel kötötte meg és a lebonyolításban csatlakozott a 2014.évi Infotér konferenciához, melynek két térinformatikai szekcióülését szervezte meg neves külföldi (Európai Bizottság és GSDI ) szakértők és hazai szakmai döntéshozók aktív részvételével, az adatpolitika és az állami szerepvállalás kérdésköreiben előadások és vitafórum keretében. Többlet-teljesítésként HUNAGI első ízben írt ki pályázatot mobilalkalmazások fejlesztésére. Az ünnepélyes díjátadásra az Infotér konferencián került sor. Különdíjat ajánlott fel a GSDI szervezet is.
Nemzeti Innovációs Hivatal  Meghívásos részvétel előadással az Innotrends 2014 rendezvényre az űripari szekcióba
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal  Véleményezési felkérés és meghívás a Nemzetközi Budapest Drón Konferenciára. Részvételi lehetőség a szabályozás és jogszabályi környezet szükséges alakításában

Kapcsolat az iparral a térinformatikai vállalkozói szférában
Az EU smeSpire projekt befogadta a HUNAGI-t. Célja az projektrésztvevő országok térinformatikai vállalkozásainak felmérése, legjobb gyakorlat átadása, útmutató kidolgozása. HUNAGI felhívására eddig féltucat hazai cég jelentkezett a JRC DERD által követett európai KKV-jegyzékbe.
HUNAGI a magyar űripari vállalkozások klasztere számára a térinformatika oldaláról egyfajta utánpótlás nevelő fontos szerepét is betölti. Eddig több jelenlegi és korábbi tagszervezetünk kvalifikálta magát a HUNSPACE közösségébe (GeoAdat, Infoterra/ HungaryAirbus Defense and Space, FÖMI). HUNAGI társszervezete az EUROGI-ban egyébként az Európai Távérzékelési Vállalkozások Szervezete (EARSC) is.
Az NFM és a Magyar Űrkutatási Tanács számára készülő és a Külügyi Gazdasági Hivatal által támogatott hazai Űripari almanachba a felkérést kapott négy civil szervezet egyike a HUNAGI, melynek három tagja is szerepel a 2014-ben megjelent kötetben.
Felkérésre szakcikk jelent meg a Geospatial World szaklap májusi számában és a GIM Int’l felkérésére rovatcikk jelent meg a füredi Infotér konfereniáán szervezett HUNAGI szekciók kapcsán (decemberben). HUNAGI a MEZZO nemzetközi tudományos térinformatikai szaklap  szerkesztőbizottságába is bekerült, hozzájárulásként az EURISY és EUROGI szakmai műhelyek anyagait ajánlotta publikálásra.

Kapcsolat az egyetemekkel, főiskolákkal, kutatóhelyekkel
NASA World Wind Europa Challenge
Részvétel a 2014.évi európai versenyfelhívás előkészítésében és lebonyolításában a Milánói Műegyetem, a NASA, valamint a brémai Jacobs Egyetemmel és a trentói GraphiTech cég közreműködésével. Zsűrimunka (többek között a JRC DERD, ICA, UNSDI szakértőinek bevonásával) majd eredményhírdetés a 2014.évi INSPIRE konferencián Aalborgban a KKV-k számára, míg a FOSS4G európai konferenciáján Brémában az egyetemista csapatok számára. Míg a pályázatnak  magyar résztvevője ezúttal sem akadt, a brémai konferencián júliusban szép számmal képviselték magukat a hazai műhelyek Dr. Siki Zoltánnal az élükön.
Felkért előadás az európai térinformatikai KKV-k helyzetéről, a HUNAGI tevékenységéről a Budapesti Corvinus Egyetem MSc képzésében (március).

Kapcsolat más szakterületek szervezeteivel
Az Infotér Egyesülettel fennálló kiváló kapcsolat tovább erősödött. Részvétel az Információs Társadalom Parlament ülésein és együttműködés a 2014.évi Infotér konferencia rendezőivel a térinformatikai szekciók megszervezésére.
Számítottunk az Infotér, IVSZ Geo együttműködésre a kormányzati intézkedések és döntések megalapozásában, összhangban a 2012. évi Nemzeti Civil Parlament ülésen HUNAGI által felvetett és megszavazott határozati javaslattal. A téma aktuálisabb mint valaha.
A zömében logisztikai, szállítmányozási és közlekedési területeken megvalósuló kiemelt nemzeti ICT fejlesztések területein működő partnerszervezeteinkkel (ITS, MLBKT, HUNSPACE) munkakapcsolatot tartottunk (győri Audi rendezvény, folyamatos információcsere). Felkérésre publikáció jelent meg a Logisztika szaklapban.
Űripari kapcsolatok fejlesztése, közös pályázato(ko)n való indulás feltételeinek megismerése, lehetőségeinek vizsgálata. NASA World Wind Europa Challenge, CopernicusMasters és GEOAppathon pályázatok folyamatos figyelemfelhívása megtörtént.
A szakmapolitikai kérdésekben együttműködés folytatása az MFTTT-vel és az MMK GGT-vel. Információcsere (kiadványok, pályázatok, események, dokumentumok) a MUT-tal és MAGISZ-szal.

További előadások, szóbeli és poszter ismertetések belföldön, külföldön
Január: GEO plenáris ülés a földmegfigyelési rendszerek rendszere, a GEOSS megvalósításáról. HUNAGI-Esri szakértői együttműködésben Nyilatkozat készítése a genfi  GEO Miniszteri értekezlete számára (megtörtént).
Meghívásra előadás tartás a londoni Defense Geospatial intelligence konferencián. Brit és belga cégekkel való együttműködési lehetőségek felvetése hazai szervezetek számára  a BKK szerződésünk kapcsán.
Február: figyelemfehívás a korszerű adatgyűjtő megoldásokat és alkalmazásokat bemutató BKK ankétra, a 2014.évi Debreceni Térinformatikai Konferenciára, az INSPIRE, FOSS4G Europe, ICA térképészeti örökség és digitális technológiák , EUROGI imaGIne 2 és az AGILE 2014 konferenciákra.
Március: a Szép magyar térkép 2013 eredményhírdetés és kiállítás figyelemfelhívása
Április: részvétel és előadás tartása a CEOS WGISS munkahetén a Korszerű technológiák feltárása szakcsoportban (részben a kiutazó saját költségén)
EUROGI Tagok Napja és Közgyűlés Brüsszelben. Részvétel szakanyagok készítésével
Május: HUNAGI 24. Közgyűlés az LLTK-ban, Debreceni Országos Térinformatikai Konferencia
Június: INSPIRE 2014 konferencia. A KKV-k számaára WWEC pályázat eredményhírdetéssel. (magyar pályázó nem akadt)
Július: első Európai nyíltforrású szoftverek konferenciája (FOSS4G-E részben a kiutazó saját költségén). A WWEC pályázatán egyetemi csapatok bátorítása a részvételre. WWEC eredményhírdetés az FOSS4G-Europe konferencián (hazai pályázó nem akadt).
Augusztus: MAGISZ Agrárinformatikai Konferencia figyelemfelhívása
Szeptember: ICA digitális módszerek a térképi örökség védelmében konferencia figyelemfelhívása és részvétel. Részvétel és előadás-tartás a CEOS WGISS-38 munkahéten (részben a kiutazó saját költségén)
Október: Részvétel az EUROGI imaGIne 2 konferencián és a Copernicus MPP német projektműhelyén, a Nyílt adatok témakörben szekció szervezése  a téma elismert európai előadóival. Az EUROGI-val egyidőben ünnepelte 20 éves éfvfordulóját a német DDGI és a magyar HUNAGI is. Plenáris plénumon köszöntő megtartása visszatekintéssel.
November: EUROGI közgyűlés. Részvétel a Nemzetközi Digitális Föld Társaság csúcstalálkozóján és Prof. Hiro Fukui felkérésére koreferátum az UNESCO Oktatás a Fenntartható Fejlődésért konferencián, Nagojában (részben a kiutazó saját költségén)
December: részvétel és toborzási segítség az EURISY nemzetközi szervezet debreceni regionális fejlesztés, várostervezés térinformatikával, földmegfigyeléssel műhelyén. Előadásbeküldés a székesfehérvári Dr. Jancsó Tamás szervezte IGIT 2015 nemzetközi konferenciára

Publikációk elhelyezési lehetősége tagjainknak
Geodézia és Kartográfia, J of Agroinformatics, GIM Magazine, J of Digital Earth (tudományos), J of Spatial Data Infrastructure Research (tudományos), GEO Mezzo (tudományos), GEOconnexion, SDI Mag, EUROGI Update, GSDI/IGS Newsletter, Geocarto International, Geospatial Today. Ezek mindegyikével HUNAGI szoros kapcsolatban áll és közben tud járni a hazai eredmények megjelentetésében.

HUNAGI a világhálón
HUNAGI honlap Folyamatos törődést igényel ami a honlapot tagjaink szakmai közösségi portáljává teszi. Ennek feltételei aktív titkár híján egyelőre nem voltak adottak.
HUNAGI Napló
2006 óta mintegy 200 ezer látogatója volt. 2014-ben is többszáz szakmai hírt, beszámolót, linkelt referenciát adott közre. Napi olvasottsága (40-50). A karbantartott honlap hiánya indokolja fenntartását. A Naplót a főtitkár kész tovább szerkeszteni de idővel önkéntes társszerkesztők kerestetnek, például a főtitkár-helyettesek bevonásával.
Közösségi oldalak hírterjesztési célú felhasználása gyakorlattá vált. Google+, Twitter , Facebook, LinkedIn (1500++ kapcsolattal).

HUNAGI  dokumentumok tárolása
A szigorú elszámolású dokumentumok tárolását a jövőben a mindenkori székhelyen kell megoldani, mivel azokat a hazai és az EU szervei 6 évre visszamenőleg ott ellenőrizheti.
Esedékes lesz a védendő szakmai dokumentumok költöztetése is, mivel ezek az anyagok jelenleg az OMSZ által biztosított zárt munkaszobában vannak, míg a tárgyévi és elmúlt évi dokumentumokat a Kurátor Kft. őrzi, ahonnan azok is - a 2015. éviek kivételével - a székhelyre viendők. Az új székhely megjelent a HUNAGI minden webes felületén de a leveleken és pecséteken is.
A HUNAGI elmúlt 20 évben felhalmozott szakmai anyagai, egyéb dokumentumok részben az OMSZ munkaszobában, részben a főtitkár állandóként bejelentett lakóhelyén vannak.
Megnyugtató hogy a HUNAGI felhalmozott archív anyagai (melyek végigkísérik a térinformatika szinte első negyedszázadát) elnökségi jóváhagyással (2014.március 26, április 29) és mostani kívánatos megerősítéssel 2015.év végéig a FÖMI penci szakági archívumába kerülhetnek (később kutatható állapotban elhelyezve) A főtitkár vállalja a szakanyag tematikus rendezését az OMSZ munkaszobában a szállítás időpontjáig 2015.év végéig ugyanakkor a 25. Közgyűlésnek dönteni kell egy új HUNAGI székhely kijelöléséről, melynek adatai az új Alapszabályban már feltüntetendők.

Összeállította:
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkár
Utolsó kiegészítés: 2015 május 4. 

Nincsenek megjegyzések: