2015-08-25

A 2013. év eseménytörténete a HUNAGI szemszögéből

Az anyag bővítése és képekkel való kiegészítése folyamatban. HUNAGI 2013
-->
"A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolójaEuro-atlanti kapcsolatok erősítéseTagság és a hazai eredmények láttatása

-       az Európai Térinformatikai Ernyőszervezetben (www.eurogi.org ), a HUNAGI titkár előadása az EUROGI imaGIne konferenciáján Dublinban az ír EU elnökség szemeszterében,

Budapesten tartotta a FÖMI székházában az EUROGI Tagok Napját és a téli közgyűlését ,

-       a Globális Téradat Infratruktúra Társulásban (www.gsdi.org ) és képviseletében a GEO architektúra és jövőkép vitanapon (az ESA vendéglátásában), valamint

-       a Digitális Föld szervezet (www.isde-digitalearth.org ) végrehajtó bizottsága európai frakciójában, előadás tartása a szervezet malájföldi 8. Szimpóziumán (melyet Budapesttel szemben nyert meg Kuching 150e dolláros kormánytámogatással) Részvétel a kiutazó saját forrásából

HUNAGI külső közreműködőként csatlakozhatott az EU FP7 smeSpire projektbe

HUNAGI nemzetközi rendezvények szervezési jogát nyerte el

-       European Location Framework Program első műhelye (http://eulfhu.blogspot.hu/ )

-       ESA-EUROGI Copernicus MPP Országfelmérés és Műhely (http://copernicuswsbudapest.blogspot.hu/ )

A határmenti együttműködésben részvétel a Nyílt Kormányzati Adatok témakörű, az  Osztrák Tudományos Akadémia Térinformatika Tudományi szakbizottsága ülésén, valamint a FÖMI képviselőjével a schwechati INSPIRE és a regionális tervezési projektműheéyen (mindkét kiutazás saját forrásból).Hazai fogadókészség erősítés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés- Nemzetközi részvételű rendezvény: 4. HUNAGI Konferencia és szakkiállítás szervezése az élhetőbb települési környezet témakörben jelentős külföldi szervezetek és műhelyek képviselőinek részvételével (http://hunagi4konferencia.blogspot.hu/ )

- Nyíltforrású alkalmazásfejlesztési környezet használatának előmozdítása

NASA Ames, Politechnico Milano és GraphiTech együttműködésben

(http://eurochallenge.como.polimi.it ) az első európai World Wind versenypályázat megszervezésében, lebonyolításában és értékelésében az INSPIRE 2013 konferencián.

- Kormányzati kapcsolatok ápolása NFM MÜI, MŰT, OMSZ és FÖMI irányában

- Horizontális kapcsolatkiépítés és együttműködés a HUNAGI konferencián (MLBKT, ITS Hungary), az Agrárinformatikai Konferencián (MAGISZ), együttes fellépésekben (HUNSPACE)

- a honi térinformatikai iparból mintegy féltucat KKV megnyerése a DG JRC smeSpire vállalkozás-nyilvántartásába való belépésreTudományos tevékenység, K+F- A DG Connect részlegvezetője figyelemfelhívása nyomán HUNAGI kiállító volt a dublini European Data Forum rendezvényen az ír EU elnökség alatt.

- HUNAGI GSDI összekötőként szerepelt a Földmegfigyelési Bizottság Információs Rendszerek és Szolgáltatások ülésein (http://wgiss.ceos.org) , valamint a  GEO IX. Plenáris ülésén,

- HUNAGI előadás a  Nemzetközi Digitális Föld szimpóziumán

- Előadás az ENSZ Térinformatikai Munkacsoportja plenáris ülésén

- HUNAGI részvétellel megjelent a Digitális Föld Előretekintés 2020 szakanyag az Amerikai Tudományos Akadémia Közleményeiben (PNAS)

HUNAGI társszerkesztésében megjelent az amerikai Geocarto International magyar különszáma a HUNAGI tagszervezeteink közleményeivel: ELTE TGT, BME FGT, BCE, GeoAdat Kft, MTA TAKI és FÖMI.

Az EULF, Copernicus és WWEC témakörben HUNAGI rovatcikk jelent meg a GIM International magazin 2013 decemberi számában a budapesti rendezvények beharangozásával.

HUNAGI tisztségviselők részvétele szakmai-tudományos  lapok szerkesztőségében: Geodézia és Kartográfia (Barkóczi Zsolt, Buga László, Toronyi Bence, Tóth László), GIM – International Magazine in Geomatics (1992- RFG),  International Journal of Spatial Data Infrastructure Reserch (2006-2014, RFG), International Journal of  Digital Earth (2008- RFG), Journal of Agroinformatics (2008- RFG).

   

HUNAGI 2013. évi szakmai beszámolóját  - élő dokumentumként - a tagok és érdeklődők elérhetik a Hunagi Naplóban (http://hunagi8.blogspot.com)

HUNAGI Közhasznúsági jelentés 2013   1.sz. melléklete

2013. évi szakmai beszámoló

Szerződéses és egyéb nemzetközi kötelezettségeink

EUROGI COPERNICUS MPP Hungary projekt
Beszámoló fogalmazás alatt. Szóbeli tájékoztatás az elnökségin.
Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI)
Részvétel az EUROGI Tagok Napján és Közgyűlésén Dublinban
Kapcsolatfejlesztési lehetőség EU projektekben való részvétel előmozdítására. 1013-ben: smeSpire, EULF, COPERNICUS MPP
EUROGI hírek rendszeres továbbadása a HUNAGI közössége számára
Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI)
Részvétel előadással a GSDI 14. Konferenciáján és vezetőségi ülésén Addis Abababan (meghiúsult eü okból)
Részvétel előadással a GSDI és HUNAGI képviseletében a CEOS WGISS 36. ülésén Frascatiban
Telekonferencia-előadás a CEOS WGISS 34. ülésén
Részvétel  előkészítése GSDI delegáltjaként a GEO-X plenáris ülésére és miniszteri szintű találkozójára Genfbe
A GSDI elnöke a HUNAGI főtitkárát jelölte a Nemzetközi Térinformatikai Társaság elnöki tisztségére. A versenyben az afrikai Siver Govender nyert, aki a 14. GSDI kongresszust szervezte.
GSDI hírek, hírlevelek rendszeres terjesztése a HUNAGI közössége számára
Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE)
Részvétel a Digitális Föld szimpóziumon, Kuchingban (előadással)
Szerzőtársi közreműködés az IJDE szaklapban és az USA Tudományos Akadémia Közleményeiben (PNAS)
Az ISDE Ifjusági Bizottságába magyar tag beválasztásának keresztülvitele (Dr. Kristóf Dániel, FÖMI) HUNAGI Elnökségi egyetértéssel

Kapcsolat a kormányzattal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium HUNAGI miniszteri felkérése  Magyar Űrkutatási Tanácsba
(közreműkdés az ESA csatlakozás döntéselőkészítése) A MŰT tagjai között számos HUNAGI tag- és partnerszervezet van: FÖMI, OMSZ, HUNSPACE.
Országos Meteorológiai Szolgálat 2012 augusztusa óta biztosítja a HUNAGI munkaanyagok elhelyezését
Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztálya a HUNAGI konferencia aktív résztvevője. HUNAGI a VM bejegyzett partnere.

Kapcsolat az iparral
A 4. HUNAGI Konferencia és Kiállítás megszervezése Egy élhetőbb emberi környezetért térinformatikával, távérzékeléssel témakörben
Részvételünk az EU smeSpire projektjében
A JRC KKV-felmérése a projekten keresztül. A felhívás terjesztése Magyarországon

Kapcsolat az egyetemekkel, főiskolákkal, kutatóhelyekkel
NASA World Wind Europa Challenge
Részvétel a 2013.évi európai versenyfelhívás előkészítésében a Milánói Műegyetem, a NASA, a JRC-vel közreműködésben  A versenyre Magyarországról nem volt jelentkező (Eredményhírdetésre a 2013.évi INSPIRE konferencián került sor)  

Geocarto International magyar szám
Megjelent 2013 első számaként magyar vendégszerkesztésben.
Főszerkesztő, egyben kezdeményező:  Dr. Kamlesh Lulla (NASA MFC), Szerkesztő: Prof .Bradley Rundquist (University of North Dakota),
A magyar szám szerzői voltak:
Dr. Pásztor László et al                     MTA TAKI,          Orosz Gábor és Braunmüller Péter   FÖMI - BME FGT
Dr. Földváry Lóránt et al                   BME FGT            Prof. Dr. Zentai László                        ELTE TGT            
Fülöp Györk et al                                GeoAdat Kft               Surek György et al                    FÖMI                  
Prof.Dr. Kollányi László et al             BCE TTT              
A felkért lektorok között mintegy tíz hazai szakember volt.

Kapcsolat más szakterületek szervezeteivel
Infotér HUNAGI meghívása a Nemzeti Civil Parlament ülésére
A Nemzeti Civil Parlament ülésen határozati javaslat megfogalmazása, melyet a Parlament túlnyomó többséggel megszavazott!
ITS (a 4. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
MLBKT (a 4. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
HUNSPACE (a 4. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
MAGISZ agrárinformatikai hírek és hírlevelek terjesztése
MFTTT HUNAGI archív anyagainak elhelyezése a Bosnyák tér után Pencen a FÖMI hozzájárulásával, Copernicus MPP felmérés terjesztése, a hazai kiértékelés elkészítése HUNAGI
MFTTT együttműködés keretei között
Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata Copernicus MPP felmérés terjesztése

Publikációk (a teljeség igénye nélkül)
GEOconnexion a 4. HUNAGI konferencia beharangozása (január)
Int J Digital Earth Digitális Föld vízió 2020 (munkaközösségben, január)
Proceedings of the National Academy of Sciences  a Digitális Föld új generációja (munkaközösségben, augusztus)
GIM International a z EULF és a Copernicus MPP budapesti rendzvények beharangozása

HUNAGI tisztségviselők részvétele szaklapok szerkesztőbizottságában
HUNAGI tisztségviselők részvétele szakmai-tudományos  lapok szerkesztőségében: Geodézia és Kartográfia (Barkóczi Zsolt, Buga László, Toronyi Bence, Tóth László), GIM – International Magazine in Geomatics (1992- RFG),  International Journal of Spatial Data Infrastructure Reserch (2006-2014, RFG), International Journal of  Digital Earth (2008- RFG), Journal of Agroinformatics (2008- RFG).
Egyéb webes felületen: SDI Mag, GSDI & IGM Newsletter, EUROGI Update

HUNAGI a világhálón

HUNAGI honlap 2011-ben  a FÖMI honlapján a korábbi weboldal törölve lett, de a tartalom nem lett átemelve az új honlapra. Az archív anyag (1998-2010) háttértáron meg van őrizve.
HUNAGI Napló (napi 30-50 látogató, napi csúcs 200 felett).
HUNAGI tematikus blogok
255 hír a HUNAGI Naplóban 2013-ben. Az akkumulált látogatói létszám  mára190 ezer
További népszerű HUNAGI blogok? Események, Angolnyelvű hírblog,  Lehetőségek, pályázatok, Új termékek, publikációk, és projekt illetve rendezvényblogok: HUNAGI konferenciák, EU projektek (LAPSIhu, smeSpirehu, EULF, Coperrnicus MPP stb.
Twitter , Facebook, LinkedIn (1500+ kapcsolattal), esetenként: Geodéták
30+ szakmai fényképalbum 2013. évi eseményekről a Picasa-n.

Elismerések
HUNAGI elismerés tagszervezetnek
HUNAGI köszönetet nyílvánít  az OMSZ-nak, hogy 2012 augusztus óta helyíséget biztosít  a HUNAGI munkaanyagai számára.

Összeállította:
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkár
2014. március 24."

Nincsenek megjegyzések: