2016-08-31

Az első magyar NPOC jelentés az ESA Earthnet közössége számára 1982 novemberében

Az első alkalom amikor az ESA Earthnet NPOC ülésére Magyarország meghívót kapott, 1982 tavaszán volt. Akkor a JRC-ben tartott ülésre a meghívás olyan későn érkezett, hogy azzal sem a FÖMI, sem az FM adminisztrációja nem tudott megbírkózni. Mindenesetre Almár Iván, Zsámboki Sándor Szentesi András, az OMFB Távérzékelési Alkalmazások Programirodája és legfőképpen Joó István támogatásával - az egyébként sikeresen zajló Interkozmosz együttműködés mellett - az 1982 novemberében Amszterdamban tartott ülésre már kiutazhatott egy két fős delegáció. Magyarország Earthnet kapcsolati pontja (NPOC)  a FÖMI Távérzékelési Főosztálya lett, a találkozón Szalai Pál (OMFB TAPI tagja) és Remetey-Fülöpp Gábor (FÖMI TF Digitális Feldolgozási Osztály vezetője) vettek részt. A bemutatott eredmények a DFO munkatársaié, de munkájukat nagyban elősegítették a Winkler Péter vezette Analóg  Feldolgozási Osztály munkatársai is.  Íme az ülésre készített színes jelentés általam őrzött fénymásolt változatának fényképei. 2015-11-21

16 évvel ezelőtt történt: EUROGI-JRC műhely az adatpolitikáról HUNAGI részvétellel

Az 1999. november 15-i amersfoorti rendezvény résztvevői számára készült az alábbi HUNAGI tájékoztató, amely áttekintést ad a HUNAGI akkori tevékenységéről és tagjairól (a magánszféra tagjainak felvételére 2000. évtől nyílt meg a lehetőség):
"For participants of the  EUROGI-EC DG JRC Workshop on Data Policy
Amersfoort, The Netherlands,  November 15, 1999"

2015-08-25

Eseménytörténet a HUNAGI szemszögéből 2015 május 20-ig

Az anyag feltöltése, bővítése és képekkel való kiegészítése folyamatban. 


A 2014. év eseménytörténete a HUNAGI szemszögéből

Az anyag bővítése és képekkel való kiegészítése folyamatban. 
2014. évi  szakmai beszámoló (készült a HUNAGI 25. Közgyűlésére LTK, Bp. 2015 május 20)
Az eredetivel azonos szöveg!

Szerződéses és egyéb kötelezettségeink

Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI, Amersfoort, Hollandia)
Megvalósultak: “A” osztályú tagság (tagsági díj 3000 €/év) és részvétel az EUROGI Tagok Napján és Közgyűlésén
Kapcsolatfejlesztés EU projektekben való részvétel előmozdítására  
Részvétel a LAPSI projekt zárókonferenciáján (2014. november)
INSPIRE, PSI irányelvek megvalósításának szolgálatában az EUROGI hírek rendszeres továbbadása
EUROGI közgyűlési felhatalmazással “Nyíltforrású szoftverek, nyílt adatok” szekció szervezése és lebonyolítása a berlini EUROGI imaGIne konferencián két HUNAGI tisztviselő és az Intergeo konferencián több HUNAGI tag résztvételével. EUROGI szakmai támogatást nyújtott a HUNAGI-NMHH szerződés teljesítéséhez.

Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI, Mass. USA)
Megvalósult: tagság (részvételi díj 800 USD/év) és részvétel a GSDI kommunikációs szakbizottság munkájában. A GSDI delegáltjaként részvétel a GEO X. Plenáris ülésén és miniszteri szintű találkozóján (írásbeli dokumentum készítéssel, Genf, január), összekötőként a CEOS WGISS-38 ülésen (előadással, Moszkva, szeptember), továbbá felkért előadás tartás a DGI 2014 londoni Védelmi és biztonsági térinformatikai konferencián (januárban) és meghívás a GSDI főtitkárával közösen a DGI 2015 konferenciára kerekasztalra vitavezetéssel.
GSDI szakmai támogatást nyújtott a HUNAGI-NMHH szerződés teljesítéséhez és főtitkára Roger Longhorn előadást tartott az Infotér konferencia HUNAGI szervezte egyik szekciójában Balatonfüreden (november).
GSDI hírek, hírlevelek, valamint a Legal and SocioEcon szakbizottság anyagainak  rendszeres terjesztése.

Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE, Peking)
Szervezeti tagság (részvételi díj eddig nem volt, ha lesz a jövőben, az nominális lesz.). Részvétel a Digitális Föld csúcson (Nagoja, november), és a szervezet vezetőségi ülésén. Koreferátum az ISDE előadáshoz az UNESCO “Oktatással a fenntartható fejlődésért konferencián”.  Az International Journal of Digital Earth tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagság. Hazai műhelyek tudományos eredményei publikálásának bátorítása. Legújabban: Debreceni Egyetem Természetföldrajzi Tanszék.

ENSZ Térinformatikai Munkacsoport (UNGIWG, változó)
2014-ben az UNGIWG tevékenységébe nem kapcsolódtunk be. Az ENSZ UNOOSA SPIDER földmegfigyelés-alkalmazási szolgáltató központtal való kapcsolattartás és híreinek hazai terjesztése folyamatos. A Globális Térinformációkezelési tanácsadó testülettel (GGIM) a kapcsolat az ENSZ Szociális és Gazdasági Bizottsága tanácsadó testületén, a GSDI szervezeten keresztül lehetséges. Tagintézményünk a MŰI volt vezetője Dr.Both Előd az ENSZ bécsi világűrszervezet kutatás-fejlesztési vezetője lett!

Nemzetközi Térinformatikai Csoport (GISIG, Genova) 
Továbbra is fennáll a tagság és kapcsolattartás. Megállapodás szerint részvételi díj csak akkor lesz, ha GISIG-en keresztül HUNAGI EU projekt konzorciumi tagsághoz jut. Részvétel a GISIG éves közgyűlésén és a Beltéri és kültéri navigációval foglalkozó iLocation EU projekt műhelyen ez egyik HUNAGI tagszervezettel (GeoX Kft.) együtt.

Törökbálint Önkormányzat Norvég Alap projektje
A projekt meg sem indulhatott, ezzel az együttműködési megállapodás okafogyottá vált. Emiatt nem valósulhatott meg koratavaszi tematikus HUNAGI konferenciánk.

BKK szerződés
A megkötött szerződés keretében térinformatikai stratégia kidolgozásáról volt szó. A munka a szükséges szakmai egyeztetések után indult a HUNAGI elnöke és titkára irányításával, alvállalkozó (Datakart Kft) bekapcsolásával. A főtitkár mozgósította a HUNAGI nemzetközi kapcsolatait és belga (LUCIAD), osztrák (Bécs városgazdálkodás), angol (AGI, Nagy-London Közlekedési Hatóság, Hexagon Geospatial) és olasz szakemberekkel (Nemzetközi Tömegközlekedési Társulás, IAPT) vette fel a kapcsolatot tapasztalatcserék, megszervezése érdekében. HUNAGI a  szerződésnek eleget tett, BKK az elkészült munkát átvette.

Kapcsolat a kormányzattal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Űrkutatási Iroda Részvétel a  Magyar Űrkutatási Tanács munkájában, HUNAGI NGO szerepét a MANT, HATP és HUNSPACE szervezetek mellett az NFM elismerte az Európai Űrügynökséggel kötött csatlakozási szerződés aláírásakor rendezett szakmai napon is és a HUNAGI szerepel az alkalomra készült NFM kiadványban.
Földművelésügyi Minisztérium  A minisztérium véleményezési felhívásainak közzététele
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács  A HUNAGI fenntartható működése szempontjából rendkívül jelentős együttműködés alakult ki a kormányzati infokommunikációs
terület szakmai tanácsadó szervezetével, amikor az elfogadta és pártolta a “Térben tudatos társadalom” égisze alatt egy rész-konferencia megszervezését és lebonyolítását. A szerződést HUNAGI az NMHH szervezettel kötötte meg és a lebonyolításban csatlakozott a 2014.évi Infotér konferenciához, melynek két térinformatikai szekcióülését szervezte meg neves külföldi (Európai Bizottság és GSDI ) szakértők és hazai szakmai döntéshozók aktív részvételével, az adatpolitika és az állami szerepvállalás kérdésköreiben előadások és vitafórum keretében. Többlet-teljesítésként HUNAGI első ízben írt ki pályázatot mobilalkalmazások fejlesztésére. Az ünnepélyes díjátadásra az Infotér konferencián került sor. Különdíjat ajánlott fel a GSDI szervezet is.
Nemzeti Innovációs Hivatal  Meghívásos részvétel előadással az Innotrends 2014 rendezvényre az űripari szekcióba
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal  Véleményezési felkérés és meghívás a Nemzetközi Budapest Drón Konferenciára. Részvételi lehetőség a szabályozás és jogszabályi környezet szükséges alakításában

Kapcsolat az iparral a térinformatikai vállalkozói szférában
Az EU smeSpire projekt befogadta a HUNAGI-t. Célja az projektrésztvevő országok térinformatikai vállalkozásainak felmérése, legjobb gyakorlat átadása, útmutató kidolgozása. HUNAGI felhívására eddig féltucat hazai cég jelentkezett a JRC DERD által követett európai KKV-jegyzékbe.
HUNAGI a magyar űripari vállalkozások klasztere számára a térinformatika oldaláról egyfajta utánpótlás nevelő fontos szerepét is betölti. Eddig több jelenlegi és korábbi tagszervezetünk kvalifikálta magát a HUNSPACE közösségébe (GeoAdat, Infoterra/ HungaryAirbus Defense and Space, FÖMI). HUNAGI társszervezete az EUROGI-ban egyébként az Európai Távérzékelési Vállalkozások Szervezete (EARSC) is.
Az NFM és a Magyar Űrkutatási Tanács számára készülő és a Külügyi Gazdasági Hivatal által támogatott hazai Űripari almanachba a felkérést kapott négy civil szervezet egyike a HUNAGI, melynek három tagja is szerepel a 2014-ben megjelent kötetben.
Felkérésre szakcikk jelent meg a Geospatial World szaklap májusi számában és a GIM Int’l felkérésére rovatcikk jelent meg a füredi Infotér konfereniáán szervezett HUNAGI szekciók kapcsán (decemberben). HUNAGI a MEZZO nemzetközi tudományos térinformatikai szaklap  szerkesztőbizottságába is bekerült, hozzájárulásként az EURISY és EUROGI szakmai műhelyek anyagait ajánlotta publikálásra.

Kapcsolat az egyetemekkel, főiskolákkal, kutatóhelyekkel
NASA World Wind Europa Challenge
Részvétel a 2014.évi európai versenyfelhívás előkészítésében és lebonyolításában a Milánói Műegyetem, a NASA, valamint a brémai Jacobs Egyetemmel és a trentói GraphiTech cég közreműködésével. Zsűrimunka (többek között a JRC DERD, ICA, UNSDI szakértőinek bevonásával) majd eredményhírdetés a 2014.évi INSPIRE konferencián Aalborgban a KKV-k számára, míg a FOSS4G európai konferenciáján Brémában az egyetemista csapatok számára. Míg a pályázatnak  magyar résztvevője ezúttal sem akadt, a brémai konferencián júliusban szép számmal képviselték magukat a hazai műhelyek Dr. Siki Zoltánnal az élükön.
Felkért előadás az európai térinformatikai KKV-k helyzetéről, a HUNAGI tevékenységéről a Budapesti Corvinus Egyetem MSc képzésében (március).

Kapcsolat más szakterületek szervezeteivel
Az Infotér Egyesülettel fennálló kiváló kapcsolat tovább erősödött. Részvétel az Információs Társadalom Parlament ülésein és együttműködés a 2014.évi Infotér konferencia rendezőivel a térinformatikai szekciók megszervezésére.
Számítottunk az Infotér, IVSZ Geo együttműködésre a kormányzati intézkedések és döntések megalapozásában, összhangban a 2012. évi Nemzeti Civil Parlament ülésen HUNAGI által felvetett és megszavazott határozati javaslattal. A téma aktuálisabb mint valaha.
A zömében logisztikai, szállítmányozási és közlekedési területeken megvalósuló kiemelt nemzeti ICT fejlesztések területein működő partnerszervezeteinkkel (ITS, MLBKT, HUNSPACE) munkakapcsolatot tartottunk (győri Audi rendezvény, folyamatos információcsere). Felkérésre publikáció jelent meg a Logisztika szaklapban.
Űripari kapcsolatok fejlesztése, közös pályázato(ko)n való indulás feltételeinek megismerése, lehetőségeinek vizsgálata. NASA World Wind Europa Challenge, CopernicusMasters és GEOAppathon pályázatok folyamatos figyelemfelhívása megtörtént.
A szakmapolitikai kérdésekben együttműködés folytatása az MFTTT-vel és az MMK GGT-vel. Információcsere (kiadványok, pályázatok, események, dokumentumok) a MUT-tal és MAGISZ-szal.

További előadások, szóbeli és poszter ismertetések belföldön, külföldön
Január: GEO plenáris ülés a földmegfigyelési rendszerek rendszere, a GEOSS megvalósításáról. HUNAGI-Esri szakértői együttműködésben Nyilatkozat készítése a genfi  GEO Miniszteri értekezlete számára (megtörtént).
Meghívásra előadás tartás a londoni Defense Geospatial intelligence konferencián. Brit és belga cégekkel való együttműködési lehetőségek felvetése hazai szervezetek számára  a BKK szerződésünk kapcsán.
Február: figyelemfehívás a korszerű adatgyűjtő megoldásokat és alkalmazásokat bemutató BKK ankétra, a 2014.évi Debreceni Térinformatikai Konferenciára, az INSPIRE, FOSS4G Europe, ICA térképészeti örökség és digitális technológiák , EUROGI imaGIne 2 és az AGILE 2014 konferenciákra.
Március: a Szép magyar térkép 2013 eredményhírdetés és kiállítás figyelemfelhívása
Április: részvétel és előadás tartása a CEOS WGISS munkahetén a Korszerű technológiák feltárása szakcsoportban (részben a kiutazó saját költségén)
EUROGI Tagok Napja és Közgyűlés Brüsszelben. Részvétel szakanyagok készítésével
Május: HUNAGI 24. Közgyűlés az LLTK-ban, Debreceni Országos Térinformatikai Konferencia
Június: INSPIRE 2014 konferencia. A KKV-k számaára WWEC pályázat eredményhírdetéssel. (magyar pályázó nem akadt)
Július: első Európai nyíltforrású szoftverek konferenciája (FOSS4G-E részben a kiutazó saját költségén). A WWEC pályázatán egyetemi csapatok bátorítása a részvételre. WWEC eredményhírdetés az FOSS4G-Europe konferencián (hazai pályázó nem akadt).
Augusztus: MAGISZ Agrárinformatikai Konferencia figyelemfelhívása
Szeptember: ICA digitális módszerek a térképi örökség védelmében konferencia figyelemfelhívása és részvétel. Részvétel és előadás-tartás a CEOS WGISS-38 munkahéten (részben a kiutazó saját költségén)
Október: Részvétel az EUROGI imaGIne 2 konferencián és a Copernicus MPP német projektműhelyén, a Nyílt adatok témakörben szekció szervezése  a téma elismert európai előadóival. Az EUROGI-val egyidőben ünnepelte 20 éves éfvfordulóját a német DDGI és a magyar HUNAGI is. Plenáris plénumon köszöntő megtartása visszatekintéssel.
November: EUROGI közgyűlés. Részvétel a Nemzetközi Digitális Föld Társaság csúcstalálkozóján és Prof. Hiro Fukui felkérésére koreferátum az UNESCO Oktatás a Fenntartható Fejlődésért konferencián, Nagojában (részben a kiutazó saját költségén)
December: részvétel és toborzási segítség az EURISY nemzetközi szervezet debreceni regionális fejlesztés, várostervezés térinformatikával, földmegfigyeléssel műhelyén. Előadásbeküldés a székesfehérvári Dr. Jancsó Tamás szervezte IGIT 2015 nemzetközi konferenciára

Publikációk elhelyezési lehetősége tagjainknak
Geodézia és Kartográfia, J of Agroinformatics, GIM Magazine, J of Digital Earth (tudományos), J of Spatial Data Infrastructure Research (tudományos), GEO Mezzo (tudományos), GEOconnexion, SDI Mag, EUROGI Update, GSDI/IGS Newsletter, Geocarto International, Geospatial Today. Ezek mindegyikével HUNAGI szoros kapcsolatban áll és közben tud járni a hazai eredmények megjelentetésében.

HUNAGI a világhálón
HUNAGI honlap Folyamatos törődést igényel ami a honlapot tagjaink szakmai közösségi portáljává teszi. Ennek feltételei aktív titkár híján egyelőre nem voltak adottak.
HUNAGI Napló
2006 óta mintegy 200 ezer látogatója volt. 2014-ben is többszáz szakmai hírt, beszámolót, linkelt referenciát adott közre. Napi olvasottsága (40-50). A karbantartott honlap hiánya indokolja fenntartását. A Naplót a főtitkár kész tovább szerkeszteni de idővel önkéntes társszerkesztők kerestetnek, például a főtitkár-helyettesek bevonásával.
Közösségi oldalak hírterjesztési célú felhasználása gyakorlattá vált. Google+, Twitter , Facebook, LinkedIn (1500++ kapcsolattal).

HUNAGI  dokumentumok tárolása
A szigorú elszámolású dokumentumok tárolását a jövőben a mindenkori székhelyen kell megoldani, mivel azokat a hazai és az EU szervei 6 évre visszamenőleg ott ellenőrizheti.
Esedékes lesz a védendő szakmai dokumentumok költöztetése is, mivel ezek az anyagok jelenleg az OMSZ által biztosított zárt munkaszobában vannak, míg a tárgyévi és elmúlt évi dokumentumokat a Kurátor Kft. őrzi, ahonnan azok is - a 2015. éviek kivételével - a székhelyre viendők. Az új székhely megjelent a HUNAGI minden webes felületén de a leveleken és pecséteken is.
A HUNAGI elmúlt 20 évben felhalmozott szakmai anyagai, egyéb dokumentumok részben az OMSZ munkaszobában, részben a főtitkár állandóként bejelentett lakóhelyén vannak.
Megnyugtató hogy a HUNAGI felhalmozott archív anyagai (melyek végigkísérik a térinformatika szinte első negyedszázadát) elnökségi jóváhagyással (2014.március 26, április 29) és mostani kívánatos megerősítéssel 2015.év végéig a FÖMI penci szakági archívumába kerülhetnek (később kutatható állapotban elhelyezve) A főtitkár vállalja a szakanyag tematikus rendezését az OMSZ munkaszobában a szállítás időpontjáig 2015.év végéig ugyanakkor a 25. Közgyűlésnek dönteni kell egy új HUNAGI székhely kijelöléséről, melynek adatai az új Alapszabályban már feltüntetendők.

Összeállította:
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkár
Utolsó kiegészítés: 2015 május 4. 

A 2013. év eseménytörténete a HUNAGI szemszögéből

Az anyag bővítése és képekkel való kiegészítése folyamatban. HUNAGI 2013
-->
"A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolójaEuro-atlanti kapcsolatok erősítéseTagság és a hazai eredmények láttatása

-       az Európai Térinformatikai Ernyőszervezetben (www.eurogi.org ), a HUNAGI titkár előadása az EUROGI imaGIne konferenciáján Dublinban az ír EU elnökség szemeszterében,

Budapesten tartotta a FÖMI székházában az EUROGI Tagok Napját és a téli közgyűlését ,

-       a Globális Téradat Infratruktúra Társulásban (www.gsdi.org ) és képviseletében a GEO architektúra és jövőkép vitanapon (az ESA vendéglátásában), valamint

-       a Digitális Föld szervezet (www.isde-digitalearth.org ) végrehajtó bizottsága európai frakciójában, előadás tartása a szervezet malájföldi 8. Szimpóziumán (melyet Budapesttel szemben nyert meg Kuching 150e dolláros kormánytámogatással) Részvétel a kiutazó saját forrásából

HUNAGI külső közreműködőként csatlakozhatott az EU FP7 smeSpire projektbe

HUNAGI nemzetközi rendezvények szervezési jogát nyerte el

-       European Location Framework Program első műhelye (http://eulfhu.blogspot.hu/ )

-       ESA-EUROGI Copernicus MPP Országfelmérés és Műhely (http://copernicuswsbudapest.blogspot.hu/ )

A határmenti együttműködésben részvétel a Nyílt Kormányzati Adatok témakörű, az  Osztrák Tudományos Akadémia Térinformatika Tudományi szakbizottsága ülésén, valamint a FÖMI képviselőjével a schwechati INSPIRE és a regionális tervezési projektműheéyen (mindkét kiutazás saját forrásból).Hazai fogadókészség erősítés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés- Nemzetközi részvételű rendezvény: 4. HUNAGI Konferencia és szakkiállítás szervezése az élhetőbb települési környezet témakörben jelentős külföldi szervezetek és műhelyek képviselőinek részvételével (http://hunagi4konferencia.blogspot.hu/ )

- Nyíltforrású alkalmazásfejlesztési környezet használatának előmozdítása

NASA Ames, Politechnico Milano és GraphiTech együttműködésben

(http://eurochallenge.como.polimi.it ) az első európai World Wind versenypályázat megszervezésében, lebonyolításában és értékelésében az INSPIRE 2013 konferencián.

- Kormányzati kapcsolatok ápolása NFM MÜI, MŰT, OMSZ és FÖMI irányában

- Horizontális kapcsolatkiépítés és együttműködés a HUNAGI konferencián (MLBKT, ITS Hungary), az Agrárinformatikai Konferencián (MAGISZ), együttes fellépésekben (HUNSPACE)

- a honi térinformatikai iparból mintegy féltucat KKV megnyerése a DG JRC smeSpire vállalkozás-nyilvántartásába való belépésreTudományos tevékenység, K+F- A DG Connect részlegvezetője figyelemfelhívása nyomán HUNAGI kiállító volt a dublini European Data Forum rendezvényen az ír EU elnökség alatt.

- HUNAGI GSDI összekötőként szerepelt a Földmegfigyelési Bizottság Információs Rendszerek és Szolgáltatások ülésein (http://wgiss.ceos.org) , valamint a  GEO IX. Plenáris ülésén,

- HUNAGI előadás a  Nemzetközi Digitális Föld szimpóziumán

- Előadás az ENSZ Térinformatikai Munkacsoportja plenáris ülésén

- HUNAGI részvétellel megjelent a Digitális Föld Előretekintés 2020 szakanyag az Amerikai Tudományos Akadémia Közleményeiben (PNAS)

HUNAGI társszerkesztésében megjelent az amerikai Geocarto International magyar különszáma a HUNAGI tagszervezeteink közleményeivel: ELTE TGT, BME FGT, BCE, GeoAdat Kft, MTA TAKI és FÖMI.

Az EULF, Copernicus és WWEC témakörben HUNAGI rovatcikk jelent meg a GIM International magazin 2013 decemberi számában a budapesti rendezvények beharangozásával.

HUNAGI tisztségviselők részvétele szakmai-tudományos  lapok szerkesztőségében: Geodézia és Kartográfia (Barkóczi Zsolt, Buga László, Toronyi Bence, Tóth László), GIM – International Magazine in Geomatics (1992- RFG),  International Journal of Spatial Data Infrastructure Reserch (2006-2014, RFG), International Journal of  Digital Earth (2008- RFG), Journal of Agroinformatics (2008- RFG).

   

HUNAGI 2013. évi szakmai beszámolóját  - élő dokumentumként - a tagok és érdeklődők elérhetik a Hunagi Naplóban (http://hunagi8.blogspot.com)

HUNAGI Közhasznúsági jelentés 2013   1.sz. melléklete

2013. évi szakmai beszámoló

Szerződéses és egyéb nemzetközi kötelezettségeink

EUROGI COPERNICUS MPP Hungary projekt
Beszámoló fogalmazás alatt. Szóbeli tájékoztatás az elnökségin.
Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI)
Részvétel az EUROGI Tagok Napján és Közgyűlésén Dublinban
Kapcsolatfejlesztési lehetőség EU projektekben való részvétel előmozdítására. 1013-ben: smeSpire, EULF, COPERNICUS MPP
EUROGI hírek rendszeres továbbadása a HUNAGI közössége számára
Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI)
Részvétel előadással a GSDI 14. Konferenciáján és vezetőségi ülésén Addis Abababan (meghiúsult eü okból)
Részvétel előadással a GSDI és HUNAGI képviseletében a CEOS WGISS 36. ülésén Frascatiban
Telekonferencia-előadás a CEOS WGISS 34. ülésén
Részvétel  előkészítése GSDI delegáltjaként a GEO-X plenáris ülésére és miniszteri szintű találkozójára Genfbe
A GSDI elnöke a HUNAGI főtitkárát jelölte a Nemzetközi Térinformatikai Társaság elnöki tisztségére. A versenyben az afrikai Siver Govender nyert, aki a 14. GSDI kongresszust szervezte.
GSDI hírek, hírlevelek rendszeres terjesztése a HUNAGI közössége számára
Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE)
Részvétel a Digitális Föld szimpóziumon, Kuchingban (előadással)
Szerzőtársi közreműködés az IJDE szaklapban és az USA Tudományos Akadémia Közleményeiben (PNAS)
Az ISDE Ifjusági Bizottságába magyar tag beválasztásának keresztülvitele (Dr. Kristóf Dániel, FÖMI) HUNAGI Elnökségi egyetértéssel

Kapcsolat a kormányzattal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium HUNAGI miniszteri felkérése  Magyar Űrkutatási Tanácsba
(közreműkdés az ESA csatlakozás döntéselőkészítése) A MŰT tagjai között számos HUNAGI tag- és partnerszervezet van: FÖMI, OMSZ, HUNSPACE.
Országos Meteorológiai Szolgálat 2012 augusztusa óta biztosítja a HUNAGI munkaanyagok elhelyezését
Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztálya a HUNAGI konferencia aktív résztvevője. HUNAGI a VM bejegyzett partnere.

Kapcsolat az iparral
A 4. HUNAGI Konferencia és Kiállítás megszervezése Egy élhetőbb emberi környezetért térinformatikával, távérzékeléssel témakörben
Részvételünk az EU smeSpire projektjében
A JRC KKV-felmérése a projekten keresztül. A felhívás terjesztése Magyarországon

Kapcsolat az egyetemekkel, főiskolákkal, kutatóhelyekkel
NASA World Wind Europa Challenge
Részvétel a 2013.évi európai versenyfelhívás előkészítésében a Milánói Műegyetem, a NASA, a JRC-vel közreműködésben  A versenyre Magyarországról nem volt jelentkező (Eredményhírdetésre a 2013.évi INSPIRE konferencián került sor)  

Geocarto International magyar szám
Megjelent 2013 első számaként magyar vendégszerkesztésben.
Főszerkesztő, egyben kezdeményező:  Dr. Kamlesh Lulla (NASA MFC), Szerkesztő: Prof .Bradley Rundquist (University of North Dakota),
A magyar szám szerzői voltak:
Dr. Pásztor László et al                     MTA TAKI,          Orosz Gábor és Braunmüller Péter   FÖMI - BME FGT
Dr. Földváry Lóránt et al                   BME FGT            Prof. Dr. Zentai László                        ELTE TGT            
Fülöp Györk et al                                GeoAdat Kft               Surek György et al                    FÖMI                  
Prof.Dr. Kollányi László et al             BCE TTT              
A felkért lektorok között mintegy tíz hazai szakember volt.

Kapcsolat más szakterületek szervezeteivel
Infotér HUNAGI meghívása a Nemzeti Civil Parlament ülésére
A Nemzeti Civil Parlament ülésen határozati javaslat megfogalmazása, melyet a Parlament túlnyomó többséggel megszavazott!
ITS (a 4. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
MLBKT (a 4. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
HUNSPACE (a 4. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
MAGISZ agrárinformatikai hírek és hírlevelek terjesztése
MFTTT HUNAGI archív anyagainak elhelyezése a Bosnyák tér után Pencen a FÖMI hozzájárulásával, Copernicus MPP felmérés terjesztése, a hazai kiértékelés elkészítése HUNAGI
MFTTT együttműködés keretei között
Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata Copernicus MPP felmérés terjesztése

Publikációk (a teljeség igénye nélkül)
GEOconnexion a 4. HUNAGI konferencia beharangozása (január)
Int J Digital Earth Digitális Föld vízió 2020 (munkaközösségben, január)
Proceedings of the National Academy of Sciences  a Digitális Föld új generációja (munkaközösségben, augusztus)
GIM International a z EULF és a Copernicus MPP budapesti rendzvények beharangozása

HUNAGI tisztségviselők részvétele szaklapok szerkesztőbizottságában
HUNAGI tisztségviselők részvétele szakmai-tudományos  lapok szerkesztőségében: Geodézia és Kartográfia (Barkóczi Zsolt, Buga László, Toronyi Bence, Tóth László), GIM – International Magazine in Geomatics (1992- RFG),  International Journal of Spatial Data Infrastructure Reserch (2006-2014, RFG), International Journal of  Digital Earth (2008- RFG), Journal of Agroinformatics (2008- RFG).
Egyéb webes felületen: SDI Mag, GSDI & IGM Newsletter, EUROGI Update

HUNAGI a világhálón

HUNAGI honlap 2011-ben  a FÖMI honlapján a korábbi weboldal törölve lett, de a tartalom nem lett átemelve az új honlapra. Az archív anyag (1998-2010) háttértáron meg van őrizve.
HUNAGI Napló (napi 30-50 látogató, napi csúcs 200 felett).
HUNAGI tematikus blogok
255 hír a HUNAGI Naplóban 2013-ben. Az akkumulált látogatói létszám  mára190 ezer
További népszerű HUNAGI blogok? Események, Angolnyelvű hírblog,  Lehetőségek, pályázatok, Új termékek, publikációk, és projekt illetve rendezvényblogok: HUNAGI konferenciák, EU projektek (LAPSIhu, smeSpirehu, EULF, Coperrnicus MPP stb.
Twitter , Facebook, LinkedIn (1500+ kapcsolattal), esetenként: Geodéták
30+ szakmai fényképalbum 2013. évi eseményekről a Picasa-n.

Elismerések
HUNAGI elismerés tagszervezetnek
HUNAGI köszönetet nyílvánít  az OMSZ-nak, hogy 2012 augusztus óta helyíséget biztosít  a HUNAGI munkaanyagai számára.

Összeállította:
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkár
2014. március 24."

A 2012. év eseménytörténete a HUNAGI szemszögéből

-->
Az anyag bővítése és képekkel való kiegészítése folyamatban. 
HUNAGI 2012
"A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója


Euro-atlanti kapcsolatok erősítése

- Tagság és a hazai eredmények láttatása az Európai Térinformatikai Ernyőszervezetben (www.eurogi.org ), a Globális Téradat Infratruktúra Társulásban (www.gsdi.org ) és rendevényein, valamint a Digitális Föld szervezet (www.isde-digitalearth.org ) végrehajtó bizottsága európai frakciójában.
- Konzorciumi tagként részvétel a EU FP7-es LAPSI projektben
Befejeződött 2012. szeptember 21-én. A  három éves munka brüsszeli végkiértékelése megtörtént, azt elfogadták. A kapcsolatos pénzügyi iratokat őt évig, 2018-ig meg kell őrizni, hogy az Európai Bizottság azokat ellenőrizhesse.
A projekt tárgya a közérdekű adatok és újrafelhasználásaik jogi kérdései voltak. A LAPSI projekt végrehajtása során az adatpolitikában korábban és jelenleg érintett döntéshozó illetve szolgáltató szervezetek,  jogász szakemberek részvételével projekt munkacsoport működött. A munkacsoportnak külön weboldala működik  ma is(http:// lapsihu.blogspot.com) melynek 154 híradásából 43 2012-ben került a weboldalra.
Szakmai beszámolók készültek, amely szabadon hozzáférhető a LAPSI fenti webhelyén. A projektvezetés többször kifejezte elégedettségét a Hunagi globális szakmai szervezetekben (GSDI, CEOS WGISS, ISDE, UNGIWG, ICSU CODATA) kifejtett LAPSI disszeminációs tevékenységgel  kapcsolatban. Ezek az előadások a HUNAGI blogtárából rendre szabadon hozzáférhetőek.
HUNAGI projektműhelyt szervezett Budapesten ( http://www.lapsi-project.eu/budapestprog) , amelyen részt vettek a VM, FÖMI képviselői is. Kalmár István, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke és dr. Péterfalvy Attila András, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is  meghívót kaptak az FP7 LAPSI projekt zártkörű nemzetközi projektértekezletére, szervezeteik képviseleében Sikolya Zsolt ill. Bojnár Katinka vettek részt. 2012.júliusában Hunagi részt vett a projekt torinói zárókonferenciáján is. Az eredményes projektrészvételben jelentős szerepe volt Dr. Kovács Tamás ügyvédi irodavezető PSI szakértőnek, aki több LAPSI projektrendezvényen képviselte a HUNAGI-t. A 2014-től indult LAPSI 2.0 EU projektben az Eurogi szervezeten keresztűl  szakértőként Hunagi ismét  dr. Kovács Tamást jelölte.

- Csatlakozás külső közreműködőként az EU FP7 smeSpire projektbe

Hazai fogadókészség erősítés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- Nemzetközi részvételű rendezvény: 3. HUNAGI Konferencia és szakkiállítás szervezése mobil és közösségi térinformatika, illetve téradatok és intelligens közlekedési rendszerek témakörben
- Nyíltforrású alkalmazásfejlesztési környezet használatának előmozdítása
NASA Ames, Politechnico Milano és GraphiTech együttműködésben
(http://eurochallenge.como.polimi.it ) Comoi nyári iskola szervezése hazai egyetemek diákjai részvételével
- Kormányzati kapcsolatok ápolása NFM MÜI, VM, BM, ÁSZ, OMSZ, FÖMI irányában
- Horizontális kapcsolatkiépítés és együttműködés az MLBKT, ITS Hungary, HUNSPACE szervezetekkel
- térinformatikai ipar KKV-k bevitele a DG JRC smeSpire vállalkozás-nyilvántartásába

Tudományos tevékenység, K+F

- HUNAGI GSDI összekötőként szerepelt a Földmegfigyelési Bizottság Információs Rendszerek és Szolgáltatások ülésein (http://wgiss.ceos.org) , valamint a  GEO VIII. Plenáris ülésén,
- A  Nemzetközi Digitális Föld csúcstalálkozón előadás tartás
- Előadás a Tudományos Uniók Világtanácsa CODATA koferenciáján
- HUNAGI részvétellel: Digitális Föld Előretekintés 2020 dokumentum Publikálva az Amerikai Tudományos Akadémia Közleményeiben (PNAS)
- Geocarto International magyar különszám szerkesztése tagszervezeteink közleményeivel: ELTE TGT, BME FGT, BCE, GeoAdat Kft, MTA TAKI és FÖMI
   
A Magyar Térinformatikai Társaság 2012. évi szakmai beszámolóját a tagok már 2012. decembere óta elérhetik a http://hunagi8.blogspot.com Hunagi NaplóbanHUNAGI Közhasznúsági jelentés 2012   1.sz. melléklete

2012. évi szakmai beszámoló

Szerződéses és egyéb nemzetközi kötelezettségeink

EU LAPSI projekt
Befejeződött 2012. szeptember 21-én. A  három éves munka brüsszeli végkiértékelése megtörtént, azt elfogadták. A kapcsolatos pénzügyi iratokat őt évig, 2018-ig meg kell őrizni, hogy az Európai Bizottság azokat ellenőrizhesse.
A projekt tárgya a közérdekű adatok és újrafelhasználásaik jogi kérdései voltak. A LAPSI projekt végrehajtása során az adatpolitikában korábban és jelenleg érintett döntéshozó illetve szolgáltató szervezetek,  jogász szakemberek részvételével projekt munkacsoport működött. A munkacsoportnak külön weboldala működik  ma is(http:// lapsihu.blogspot.com) melynek 154 híradásából 43 2012-ben került a weboldalra.
Szakmai beszámolók készültek, amely szabadon hozzáférhető a LAPSI fenti webhelyén. A projektvezetés többször kifejezte elégedettségét a Hunagi globális szakmai szervezetekben (GSDI, CEOS WGISS, ISDE, UNGIWG, ICSU CODATA) kifejtett LAPSI disszeminációs tevékenységgel  kapcsolatban. Ezek az előadások a HUNAGI blogtárából rendre szabadon hozzáférhetőek.
HUNAGI projektműhelyt szervezett Budapesten ( http://www.lapsi-project.eu/budapestprog) , amelyen részt vettek a VM, FÖMI képviselői is. Kalmár István, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke és dr. Péterfalvy Attila András, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is  meghívót kaptak az FP7 LAPSI projekt zártkörű nemzetközi projektértekezletére, szervezeteik képviseleében Sikolya Zsolt ill. Bojnár Katinka vettek részt. 2012.júliusában Hunagi részt vett a projekt torinói zárókonferenciáján is. Az eredményes projektrészvételben jelentős szerepe volt Dr. Kovács Tamás ügyvédi irodavezető PSI szakértőnek, aki több LAPSI projektrendezvényen képviselte a HUNAGI-t. A 2014-től indult LAPSI 2.0 EU projektben az Eurogi szervezeten keresztűl  szakértőként Hunagi ismét  dr. Kovács Tamást jelölte.

Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI)
Részvétel az EUROGI Tagok Napján és Közgyűlésén Leuvenben és Lisszabonban
Kapcsolatfejlesztési lehetőség EU projektekben való részvétel előmozdítására. 1012-ben: LAPSI 2.0, smeSpire.
EUROGI hírek rendszeres továbbadása a HUNAGI közössége számára

Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI)
Részvétel előadással a GSDI 13. Konferenciáján és vezetőségi ülésén Québecben
Részvétel előadással a  GSDI vezetőségi telekonferenciáin
Részvétel a Legal | Socioecon szakbizottság munkájában
Részvétel előadással a GSDI és HUNAGI képviseletében a CEOS WGISS 33. ülésén Tokióban
( MASAT-1 projektvezető (BME) beemelése egy WGISS Quick-look meatadata feladatcsoportba)
Telekonferencia-előadás a CEOS WGISS 34. ülésén
Részvétel  GSDI delegáltjaként a GEO-IX plenáris ülésén Foz Do Iguacuban, ahol Magyarországot Prof.Dr. Dunkel Zoltán OMSZ elnök képviselte
A GSDI egyéni tagságú szervezetének (IGS) két HUNAGI –hoz köthető tagja van.
GSDI hírek, hírlevelek rendszeres terjesztése a HUNAGI közössége számára

Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE)
Részvétel a Digitális Föld Csúcstalálkozó, Wellington (LAPSI projekt ismertetésével)
Munkabizottságban a Digitális Föld 2020 kimunkálása
Megjelent az IJDE szaklapban és az USA Tudományos Akadémia Közleményeiben (PNAS)
Az ISDE Ifjusági Bizottságába magyar tag beválasztásának keresztülvitele (Dr. Kristóf Dániel, FÖMI) HUNAGI Elnökségi egyetértéssel
ISDE meghívására részvétel előadással az ICSU CODATA  23. konferenciáján


Kapcsolat a kormányzattal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium HUNAGI miniszteri felkérése  Magyar Űrkutatási Tanácsba
(munkáját megkezdte, köv. ülés dec 18-án. Homloktérben az ESA csatlakozás döntéselőkészítése)
Külügyminisztérium HUNAGI a M bejegyzett partnere. HUNAGI meghívása a nemzetközi Cyberspace konferenciára. A jogi szekcióban HUNAGI hozzászólás a szenzorok tömeges terjedése és a személyiségvédelmi célból megteendő kormányzati intézkedésekről. Az OECD földmegfigyelési gazdasági hatástanulmány és az Internet gazdaság kilátásai c. dokumentumok megszerzése, terjesztése és felhasználása
Belügyminisztérium HUNAGI államtitkári felkérése a 112-es hívószámkezelés térinformatikai megoldására
Állami Számvevőszék  Keretszerződés él, de a korrupciótérképezési munka befejeződött
Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Nonprofit Közhasznú Kft-je 2012 augusztusig biztosította a HUNAGI munkaanyagok elhelyezését
Országos Meteorológiai Szolgálat 2012 augusztusa óta biztosítja a HUNAGI munkaanyagok elhelyezését
Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztálya a HUNAGI konferencia aktív résztvevője. HUNAGI a VM bejegyzett partnere.

Kapcsolat az iparral
A 3. HUNAGI Konferencia és Kiállítás megszervezése Mobiltérinformatika témakörben
Részvételünk előkészítése az EU smeSpire projektjében
A JRC KKV-felmérése a projekten keresztül. A felhívás terjesztése Magyarországon
Részvételünk előkészítése a COBWEB projektben (érdemi közreműködési lehetőség 2013-tól)

Kapcsolat az egyetemekkel, főiskolákkal, kutatóhelyekkel
NASA World Wind Europa Challenge
Meghívás a NASA Ames kutatóközpont projektvezetőjétől
Részvétel az európai versenyfelhívás előkészítésében
A como-I WW Europe Challenge nyári iskola szervezésében
A magyar résztvevői kör szervezése a Magyar Rektori Konferencia társelnöke Prof. Kriszt Éva BGF rektor és Prof. Zentai László ELTE Informatikai Kar dékánhelyettese támogatásával
A nyári iskolán résztvevő magyar diákok/tanárok:
Ács Zoltán, tanársegéd, ELTE, Informatikai Kar, Információs Rendszerek Tanszék
Giachetta Roberto, tanársegéd/doktorandusz, ELTE, Informatikai Kar, Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék
König Éva, doktorandusz, Pannon Egyetem, Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Kovács Boglárka, Pécsi Tudományegyetem, Környezettudományi MSc hallgató
Molnár Dániel, tanszéki mérnök/doktorandusz, Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Területi Tervezési és Térinformatikai Tanszék
Az Európai Bizottság aktív közreműködésének és meghívásának kezdeményezése
Részvétel a 2013.évi európai versenyfelhívás előkészítésében a Milánói Műegyetem, a NASA, a JRC-vel közreműködésben (Eredményhírdetés a 2013.évi INSPIRE konferencián)

Geocarto International magyar szám
Megjelent 2013 első számaként
Főszerkesztő, egyben kezdeményező:  Dr. Kamlesh Lulla (NASA MFC), Szerkesztő: Prof .Bradley Rundquist (University of North Dakota), Meghívott szerkesztő: a HUNAGI főtitkára
A magyar szám szerzői:
Dr. Pásztor László et al                     MTA TAKI,          
Orosz Gábor és Braunmüller Péter   FÖMI - BME FGT
Dr. Földváry Lóránt et al                   BME FGT            
Prof. Dr. Zentai László                        ELTE TGT            
Fülöp Györk et al                                 GeoAdat Kft               
Surek György et al                                FÖMI                  
Prof.Dr. Kollányi László et al             BCE TTT              
Felkért lektorok:
Winkler Péter 
Dr.Mucsi László Szegedi Tudományegyetem - Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Prof. Dr. Georg Gartner Bécsi Műegyetem ICA elnöke
Prof.Dr. Márkus Béla, intézetigazgató, Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Területfejlesztési Intézet
Sík András, ELTE Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék
Prof.Dr. Kollányi László Budapest Corvinus Egyetem Táj- és Területfejlesztési Tanszék
Dr. Tamás Lovas, associate professor, Department of Photogrammetry and Geoinformatics, Budapest University of Technology and Economics
Dr. Lóránt Földváry, associate professor, Department of Geodesy and Surveying, Budapest University of Technology and Economics
Dr. Masanobu SHIMADA, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Earth Observation Research Center (EORC), Japan
Dr. Szabolcs Rózsa, associate professor, Department of Geodesy and Surveying, Budapest University of Technology and Economics
Dr. Gyula Tóth, Associate professor, BME Department of Geodesy and Surveying
Dr László Szűcs, Associate professor, Szent István University, Ybl MIklós Faculty of Architecture and Civil Engineering
Prof. Dr. Wolf-Dieter Schuh, Institut für Geodäsie und Geoinformation, Universität Bonn
Prof.Dr.Julius Gy. Fabos, Massachussets State University
Richard Stiles (TU Vienna)
Konkolyné Dr. Gyúró Éva, Nyugat-Magyarországi Egyetem

Kapcsolat más szakterületek szervezeteivel
Infotér HUNAGI meghívása a Nemzeti Civil Parlament ülésére
A Nemzeti Civil Parlament ülésen határozati javaslat megfogalmazása, melyet a Parlament túlnyomó többséggel megszavazott!
ITS (a 3. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
MLBKT (a 3. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
HUNSPACE (a 3. HUNAGI konferencia közös szervezése saját szekcióval)
IVSZ Geoinformatika a 4. HUNAGI konferencia felkért szervezőtársa
MAGISZ agrárinformatikai hírek és hírlevelek terjesztése
MFTTT HUNAGI archív anyagainak elhelyezése a Bonyák téren a FÖMI hozzájárulásával, smeSpire felmérés terjesztése
Legújabban:
Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata smeSpire felmérés terjesztése

Előadások, szóbeli ismertetések belföldön, külföldön

Barkóczi Zsolt elnök
Országos Térinformatikai Konferencia , Debrecen
Infotér konferecia, Balatonfüred

Remetey Gábor főtitkár
GIS Open konferencia, Székesfehérvár 
ENSZ Térinformatikai Munkacsoport plenáris ülése, Bécs (meghívásra)
EUROGI Tagok Napja, Lisszabon
13. GSDI világkonferencia, Québec
Fény-Tér-Kép konferencia, Gyöngyös 
4. Digitális Föld Csúcstalálkozó, Wellington (LAPSI projekt támogatással)
32. CODATA konferencia, Taipei (ICSU CODATA meghívására, ISDE támogatással)

Publikációk (a teljeség igénye nélkül)

GEOconnexion a 3. HUNAGI konferencia beharangozása (január)

Int J Digital Earth Digitális Föld vízió 2020 (munkaközösségben, január)

Proceedings of the National Academy of Sciences  a Digitális Föld új generációja (munkaközösségben, augusztus)


HUNAGI tisztségviselők részvétele szaklapok szerkesztőbizottságában

Geodézia és Kartográfia (Barkóczi Zsolt, Buga László, Toronyi Bence), GIM – International Magazine in Geomatics (RFG),
International Journal of Spatial Data Infrastructure Reserch (RFG), International Journal of  Digital Earth (RFG), Journal of Agroinformatics (RFG).
Egyéb webes felületen: SDI Mag, GSDI & IGM Newsletter, EUROGI Update

HUNAGI a világhálón

HUNAGI honlap 2011-ben  a FÖMI honlapján a korábbi weboldal törölve lett, de a tartalom nem lett átemelve az új honlapra. Az archív anyag (1998-2010) háttértáron meg van őrizve.
HUNAGI Napló (napi 30-70 látogató, napi csúcs 200 felett)
HUNAGI tematikus blogok
Twitter , Facebook, Likedin, esetenként: Térinformatika-online, Geodéták
40 szakmai fényképalbum 2012. évi eseményekről a Picasa-n.
278 hír a HUNAGI Naplóban 2012-ben

Elismerések
HUNAGI elismerés tagszervezetnek
HUNAGI köszönetet nyílvánít a HM Térképészeti Nonprofit Közhasznú Kft-nek, hogy 2012 augusztus végéig és az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, amely azóta helyíséget biztosít  a HUNAGI munkaanyagai számára.
HUNAGI elismerése
A NASA Ames kutatóközpont projektvezetője levélben fejezte ki köszönetét a HUNAGI elnökének a World Wind Nyári Iskola megszervezésében való közreműködésünkért.

Összeállította:
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkár
2012. április 25."